วันนี้ถือเป็นวันเเรก ที่เปิดให้ลงทะเบียน Test & Go อีกครั้ง หลังปรับหลักเกณฑ์ใหม่ เช็ก 4 ขั้นตอนลงทะเบียนใน Thailand Pass พร้อมเเนะนำวิธีการที่ถูกต้อง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ดีเดย์ 1 มีนาคม 2565  Test & Go โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) หรือ ศบค. แจ้งปรับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศในรูปแบบ Test & Go มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียด

 

 

Test & Go

เปิดเงื่อนไขสำหรับนักเดินทาง

 

 • เดินทางมาได้จากทุกประเทศ/พื้นที่
 • ได้รับวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด
 • ฉีดวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. หรือเป็นวัคซีนที่ สธ. หรือ องค์การอนามัยโลก (WHO) รับรอง ได้รับอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง ประกอบด้วย

เปิด 4 ขั้นตอนลงทะเบียน Test & Go ใน Thailand Pass

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน

 • หนังสือเดินทาง
 • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
 • อายุ 12-17 ปี ได้รับวัคซีน 1 เข็ม ถือว่าฉีดวัคซีนครบ
 • อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต้องลงทะเบียนและเดินทางพร้อมผู้ปกครอง
 • หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ / AQ จำนวน 1 วัน (วันที่เดินทางมาถึง) และค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ชุดตรวจ ATK self-test 1 ชุด และพาหนะรับส่งจากสนามบิน
 • กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ

Test & Go

ผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีประกัน

ชาวต่างชาติสามารถใช้เอกสารประกันสังคมหรือเอกสารรับรองจากนายจ้าง/หน่วยงานในไทยแทนได้

เผยขั้นตอนเดินทาง Test & Go

ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th/ (ใช้เวลาพิจารณา 3-7 วัน)

 • เลือกรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย Test & Go
 • เข้าสู่ระบบลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) (สำหรับผู้มีสัญชาติไทย)
 • กรอกข้อมูลต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศไทย / สนามบินแรกที่คาดว่าจะเดินทางถึงประเทศไทย /หมายเลขเที่ยวบิน (เดินทางถึงประเทศไทย)/ วันที่เดินทางถึงประเทศไทย/วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย (โดยประมาณ)
 • กดลงทะเบียน

เปิด 4 ขั้นตอนลงทะเบียน Test & Go ใน Thailand Pass

ขอขอบคุณที่มา : Thailand Pass