svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

โฆษกรัฐบาล วอนม็อบรถบรรทุก เข้าใจรัฐบาล หากทำตามที่เรียกร้อง รัฐแบกรับไหว

07 กุมภาพันธ์ 2565
974

โฆษกรัฐบาล วอนม็อบรถบรรทุก 7-8 ก.พ. นี้ เข้าใจรัฐบาล หากทำตามที่เรียกร้อง ลิตรละ 25 บาท ต้องใช้เงินสนับสนุนถึงเดือนละ 20,000 ล้านบาท รัฐไม่สามารถแบกรับได้ ชี้ ถ้าไม่ตรึงราคาพลังงานไว้ ราคาดีเซลอาจพุ่งสูงถึง 34 บาท/ลิตร ย้ำ "นายกฯ" เน้นดูแลประชาชนภาพใหญ่

7 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ประกาศจัดกิจกรรมรวมทัพรถใช้น้ำมันแพงวิ่งทั่วกรุงเทพฯ เพื่อแสดงพลังและจะขับไล่ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ออกจากตำแหน่งอีกด้วย ในช่วงวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า รัฐบาลเข้าใจทุกปัญหาและได้ดำเนินการตรึงราคาพลังงานไว้ วอนให้เข้าใจสถานการณ์

โฆษกรัฐบาล วอนม็อบรถบรรทุก เข้าใจรัฐบาล หากทำตามที่เรียกร้อง รัฐแบกรับไหว

หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเรา ราคาน้ำมันวันนี้ส่วนใหญ่เกิน 30 บาท/ลิตร หรือใกล้เคียง โดยมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น คุณภาพแต่ละประเภทอาจมีความแตกต่างกัน ยกเว้นประเทศมาเลเซีย ที่มีการผลิตน้ำมันในประเทศ เกินความต้องการ ทั้งนี้หากรัฐบาลไม่ตรึงราคาพลังงานไว้ วันนี้ ราคาขายดีเซลที่แท้จริงจะสูงกว่านี้ อาจถึง 34 บาท/ ลิตร หากทำตามที่เรียกร้องเดิมที่ 25 บาท/ลิตร จะต้องใช้เงินสนับสนุนถึงเดือนละ 20,000 ล้านบาท ปีละ 240,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงเกินกว่าจะแบกรับไว้ได้  ที่สำคัญ นายกรัฐมนตรีเน้นดำเนินนโยบายต้องไม่บิดเบือนกลไกตลาด หรือสร้างภาระงบประมาณในอนาคต

โฆษกรัฐบาล วอนม็อบรถบรรทุก เข้าใจรัฐบาล หากทำตามที่เรียกร้อง รัฐแบกรับไหว

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้นโยบาลดูแลระดับราคาพลังงานให้เหมาะสม เน้นดูแลประชาชนในภาพใหญ่  ลดผลกระทบต่อธุรกิจให้มากที่สุด  ที่ผ่านมารัฐบาลและกระทรวงพลังงานได้ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เข้ามาช่วยเหลือประชาชน ด้วยการตรึงราคาค่าการตลาด และราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร 

 

“ผู้ประกอบการภาคธุรกิจส่วนใหญ่รวมทั้งประชาชนเข้าใจดีว่า ราคาพลังงานและน้ำมันโลกทุกวันนี้ เป็นไปตามกลไกตลาดเสรี  และราคาพลังงานในประเทศทุกวันนี้ ผู้ประกอบขนส่งยังสามารถประกอบธุรกิจและสอดคล้องกับเศรษฐกิจไทย ณ ขณะนี้” นายธนกร กล่าว