svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

เช็กเลยทำอย่างไรบ้าง! วันแรกยืนยันสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 4

31 มกราคม 2565
6.9 k

อย่าให้เสียโอกาส เช็กเลยทำอย่างไรบ้าง! วันแรกยืนยันสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 4 รับเงินช่วยจ่าย 1,200 บาท ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งเฟส 3 และประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้ร่วมคนละครึ่งเฟส 3

     และแล้วก็ถึง วันนี้ (1 ก.พ.) ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 27.98 ล้านคน กดยืนยันสิทธิ์ "โครงการคนละครึ่งเฟส 4" ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อรับเงินช่วยใช้จ่าย 1,200 บาท ตั้งแต่ 1 ก.พ. ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565  

 

สำหรับวิธียืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 4

 

-เข้า แอปเป๋าตัง กด G – Wallet

-กดแถบคนละครึ่ง

-กดยอมรับเงื่อนไข และรับสิทธิ์

-แสดงผลการรับสิทธิ์สำเร็จ

 

     เมื่อกดยืนยันสิทธิ์แล้ว จะต้องเริ่มใช้สิทธิ์ "โครงการคนละครึ่งเฟส 4" ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาจะถูกตัดสิทธิ์ สิทธิ์ที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง หากยังประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป
 

 

เช็กเลยทำอย่างไรบ้าง! วันแรกยืนยันสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 4

     ส่วนประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้ร่วมคนละครึ่งเฟส 3 สามารถลงทะเบียนรับสิทธ์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2565 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ์ และสามารถใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565 เช่นกัน

 

โดยช่องทางการลงทะเบียน


-สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอป "เป๋าตัง"

-สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

 

     และต้องดำเนินการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่สาขา หรือตู้เอทีเอ็ม (สีเทา) ของธนาคารกรุงไทย โดยรับสิทธิ์วงเงินเท่ากับผู้ใช้สิทธิ์รายเดิม แต่สามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. - 30 เม.ย. 65 

 

 

เช็กเลยทำอย่างไรบ้าง! วันแรกยืนยันสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 4

โครงการคนละครึ่งเฟส 4 สนับสนุนอะไรบ้าง
 

     โครงการคนละครึ่งเฟส 4 นี้ รัฐบาลจะช่วยสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร , เครื่องดื่ม , สินค้าทั่วไป , บริการต่างๆ และอื่นๆ  ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ ในอัตราร้อยละ 50 และไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน วงเงิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือน ก.พ. - 30 เม.ย. 2565 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 

-ประชาชนที่มีสัญชาติไทยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

-มีบัตรประจำตัวประชาชน

-ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค. 2565

-ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2

 

เช็กเลยทำอย่างไรบ้าง! วันแรกยืนยันสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 4