svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

พาณิชย์คุมเข้มนำเข้ามะพร้าว ขู่พบกระทำผิดเจอโทษหนัก

27 มกราคม 2565

กรมการค้าต่างประเทศ คุมเข้มการนำเข้ามะพร้าวต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด หากพบกระทำผิดพร้อมลงโทษทันที โดยที่ผ่านมา กรมฯ ได้เข้มงวดการนำเข้ามะพร้าว และติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกรอบความตกลง AFTA

27 มกราคม 2565 นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกกฎหมายเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การนำเข้ามะพร้าวตามกรอบความตกลงระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้การนำเข้ามะพร้าวส่งผลกระทบต่อราคาภายในประเทศ ตามมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ประกอบด้วย กรอบความตกลง WTO ในโควตา ปริมาณไม่เกินปีละ 2,317 ตัน ภาษีร้อยละ 20 ให้นำเข้าได้ 6 เดือน คือ ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และกันยายน-ธันวาคม โดยผู้มีสิทธินำเข้าต้องเป็นโรงงานที่ใช้มะพร้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิตเท่านั้น แต่สำหรับนอกโควตา นำเข้าได้ไม่จำกัดปริมาณ ภาษีร้อยละ 54 ผู้มีสิทธินำเข้าต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่มีใบทะเบียนพาณิชย์และขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้ากับกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี ในส่วนของกรอบความตกลง AFTA ปริมาณการนำเข้าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว ภายใต้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ภาษีร้อยละ 0 ผู้มีสิทธินำเข้าต้องเป็นโรงงานและขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้ากับกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี โดยต้องนำเข้าเพื่อการแปรรูปเป็นน้ำมันพืชหรืออาหารคนในกิจการตนเอง ห้ามจำหน่าย จ่าย โอน ภายในประเทศ และห้ามนำไปจ้างกะเทาะนอกโรงงาน โดยผู้นำเข้าต้องรายงานบัญชีสมดุลแปรสภาพมะพร้าวผลเป็นเนื้อมะพร้าวขาวให้กรมการค้าต่างประเทศทราบ และให้นำเข้าช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ และกันยายน-ธันวาคม เช่นเดียวกับกรอบความตกลง WTO ในโควตา ทั้งนี้ การนำเข้ามะพร้าวทั้ง 2 กรอบความตกลงดังกล่าว นำเข้าได้เพียง 2 ด่าน คือ ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง
พิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เน้นย้ำว่าจะติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างเข้มงวด โดยต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดข้างต้น โดยเฉพาะประเด็นการไม่นำมะพร้าวนำเข้าไปจำหน่าย จ่าย โอน ภายในประเทศ และไม่นำไปจ้างกะเทาะภายนอกโรงงานตนเอง ตามกรอบความตกลง AFTA ซึ่งหากพบกระทำผิดกรมฯ จะพิจารณาลงโทษทันที

พาณิชย์คุมเข้มนำเข้ามะพร้าว ขู่พบกระทำผิดเจอโทษหนัก
ทั้งนี้ ปี 2564 กรมฯ มีการออกหนังสือรับรองฯ ประกอบการนำเข้ามะพร้าวกรอบความตกลง AFTA เพียง 17,274.46 ตัน คิดเป็นร้อยละ 9.72 ของปริมาณรวม โดยราคามะพร้าวผลใหญ่ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั่วประเทศปี 2564 อยู่ที่ 12.37 บาท/ผล และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ที่ 18.70 บาท/ผล ซึ่งกรมฯ ยังคงมีการตรวจสอบ และคุมเข้มติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคามะพร้าวภายในประเทศ