สศค. เผย ไตรมาสแรกปีงบประมาณ 65 โกยรายได้ 5.5 แสนล้าน สูงกว่าปีก่อน ส่วน ฐานะการคลัง 3 เดือน อ่วม เก็บรายได้ 5 แสนล้าน แต่รายจ่าย 1 ล้านล้านบาท ขาดดุลแล้ว 3 แสนล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 มกราคม 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยวานนี้ (26 ม.ค.) ว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม –ธันวาคม 2564) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจำนวน 557,173 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 29,651 ล้านบาทหรือ 5.6% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.6%

สศค. เผย ไตรมาสแรกปีงบประมาณ 65 โกยรายได้ 5.5 แสนล้าน แต่ฐานะการคลังแบกอ่วม

สศค. เผย ไตรมาสแรกปีงบประมาณ 65 โกยรายได้ 5.5 แสนล้าน แต่ฐานะการคลังแบกอ่วม

ด้านฐานะการคลังของรัฐบาล ตามระบบกระแสเงินสดในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน 531,147 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 1,059,145 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 305,020 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 337,182 ล้านบาท

 

โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรและการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ สูงกว่าประมาณการ 49,695 และ 6,362 ล้านบาท หรือ 13.7% และ 15.1% ตามลำดับจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นอกจากนี้ การส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะการส่งรายได้ของบริษัท ปตท. สูงกว่า ประมาณการ

ในขณะที่การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตและส่วนราชการอื่น ต่ำกว่าประมาณการ 9,447 และ 5,384 ล้านบาท หรือ 6.6% และ 16.5% ตามลำดับ เนื่องจากประมาณการได้รวมผลของการปรับโครงสร้างภาษีไว้ ซึ่งจำเป็นต้องชะลอการดำเนินการออกไป รวมถึงได้มีการปรับลดอัตราค่าปรับและค่าธรรมเนียมของส่วนราชการ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

สศค. เผย ไตรมาสแรกปีงบประมาณ 65 โกยรายได้ 5.5 แสนล้าน แต่ฐานะการคลังแบกอ่วม