ก.ล.ต. กรมสรรพากร ธปท. สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อกำหนดแนวทางการคำนวณภาษีตามกฎหมาย ในประเด็นที่มีการหารือเกี่ยวกับความชัดเจน ผ่อนปรน และมองไปในอนาคต

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เปิดเผยว่าหลังจากที่สมาคมฯ ได้ประชุมร่วมกับกรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อที่จะหาแนวทางในการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความชัดเจนและเกิดขึ้นจากความร่วมมือโดยทุกภาคส่วนภายใต้หลักการ ชัดเจน ผ่อนปรนและมองไปในอนาคต

  

 

ระดมหาหลักเกณฑ์ "การจัดเก็บภาษีคริปโทฯ"

 

 

ล่าสุดกรมสรรพากรได้รวบรวมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและได้สรุปมาเป็นแบบสอบถามที่จะทำการจัดส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลทุกภาคส่วน ตั้งแต่นักลงทุนไปจนถึงผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งทางสมาคมฯ จะทำหน้าที่กระจายแบบสอบถามดังกล่าวออกไปในวงกว้างเพื่อที่จะเป็นข้อมูลที่กรมสรรพากรจะนำไปใช้ในการตัดสินใจ กำหนดแนวทางการคำนวณภาษีตามกฎหมายที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับผู้ซื้อขายฯ  ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2565 ตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้

 

ทั้งนี้แบบสอบถามนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนจนถึงวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.

 

หลังจากนั้นกรมสรรพากรจะนำไปพิจารณาเพื่อออกหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีให้ทันภายในสิ้นเดือนมกราคม 2565 เพื่อให้ทันต่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี 2564 ต่อไป

 

 

 

ระดมหาหลักเกณฑ์ "การจัดเก็บภาษีคริปโทฯ"

 

 “อยากขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางให้กรมสรรพากรนำไปเป็นแนวทางในการออกหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไป

 

โดยแบบสอบถามดังกล่าวได้ทำขึ้นโดยมีความเห็นจากทั้งนักลงทุน นักพัฒนาบล็อกเชน ผู้ประกอบธุรกิจ exchange Broker Dealer รวมถึง ICO Portal จึงกล่าวได้ว่าเป็นแบบสอบถามที่มีความรอบด้าน”

 

ทั้งนี้แบบสอบถามดังกล่าวถูกจัดส่งทางระบบอีเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ที่ได้รับสามารถส่งต่อให้กับบุคคลอื่นได้ทันที โดยย้ำว่าสามารถส่งแบบสอบถามดังกล่าวได้จนถึงวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล คลิกที่นี่ 

 

 

ระดมหาหลักเกณฑ์ "การจัดเก็บภาษีคริปโทฯ"