วันนี้เวลา 8.00-15.00 น. รพ.กลาง เปิดจองฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ชนิดไฟเซอร์ ให้กับประชาชนและคนต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพู ลงทะเบียน ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

24 มกราคม 2565  โรงพยาบาลกลาง เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 ชนิดไฟเซอร์ วันนี้( 24 ม.ค.) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- เป็นบุคคลในกลุ่มประชาชนทั่วไป หรือต่างด้าวที่มีบัตรชมพู

- เอกสารที่ต้องนำมาแสดง

  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง/บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรสีชมพู)
  • หลักฐานการฉีดวัคซีน เข็ม 1 และเข็ม 2

ลงทะเบียนได้ที่ จุดลงทะเบียนวัคซีน ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี เวลา 8.00-15.00 น. ในวันราชการ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

หมายเหตุ : เป็นการลงทะเบียนจองคิวนัดรับวัคซีน เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันฉีดในใบนัดอีกครั้ง

วันนี้ รพ.กลาง เปิดจองฉีดวัคซีนเข็ม 3 ชนิดไฟเซอร์ ให้กับปชช.และคนต่างด้าว