กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวัน พบการระบาดเพิ่มในเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ขณะที่เรือนจำกลางราชบุรี พ้นจากการระบาดแล้วในวันนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.) พบผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 154 ราย เป็นการพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 111 ราย และจากเรือนจำสีแดงที่พบการระบาดใหม่และยังอยู่ระหว่างควบคุมการระบาด 43 ราย จึงมีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ทั้งสิ้น 563 ราย (กลุ่มสีเขียว 86.3% สีเหลือง 13.3% และสีแดง 0.4%) มีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 85,320 ราย หรือ 96.7% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 88,240 ราย โดยไม่มีรายงานการเสียชีวิตเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จึงมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 187 ราย คิดเป็น 0.21% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

กรมราชทัณฑ์ เผย เรือนจำกลางราชบุรี พ้นจากการระบาดแล้ว

นายอายุตม์ กล่าวว่า เรือนจำกลางราชบุรีพ้นจากการระบาดแล้วในวันนี้ ขณะที่พบการระบาดใหม่ในเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งโรงพยาบาลแม่ข่ายและสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ ได้ให้การดูแลรักษา ให้ยา และควบคุมการระบาดอย่างเป็นระบบแล้ว ส่งผลให้สถานะเรือนจำในวันนี้คงที่ กล่าวคือ มีจำนวนเรือนจำสีขาวอยู่ที่ 135 แห่ง และเรือนจำสีแดง 7 แห่งคงเดิม ซึ่งทั้งหมดเป็นเรือนจำที่อยู่ระหว่างควบคุมการระบาด แบ่งเป็นเรือนจำระบาดใหม่ 5 แห่ง คือ เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร เรือนจำจังหวัดหนองคาย เรือนจำจังหวัดพังงา เรือนจำอำเภอไชยาและเรือนจำกลางพิษณุโลก และเรือนจำที่พบการติดเชื้อซ้ำในแดนบางส่วน
คือ เรือนจำจังหวัดภูเก็ตและเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี

กรมราชทัณฑ์ เผย เรือนจำกลางราชบุรี พ้นจากการระบาดแล้ว

ด้านการดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขัง ปัจจุบัน มีผู้ต้องขังที่ยังอยู่ในเรือนจำและทัณฑสถานได้รับการฉีดวัคซีนจนครบโดสแล้ว จำนวน 264,865 ราย หรือคิดเป็น 94.3% ของจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 280,900 ราย