svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เจาะประเด็นร้อน

คะแนนเสียงปริ่มน้ำรัฐบาล "เสี่ยงรอบด้าน"

21 มกราคม 2565

สถานการณ์ของรัฐบาลตอนนี้สุ่มเสี่ยงและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพราะตอนนี้คะแนนเสียงทั้งหมดในสภาปริ่มน้ำ ซึ่งเดิมก่อนขับส.ส. 21 คน ก็ปริ่มน้ำอยู่แล้วหลังจากสภาล่ม 13 ครั้ง

เมื่อดูจำนวนส.ส. จะเห็นภาพความสุ่มเสี่ยงชัดเจนที่สุด

คะแนนเสียงปริ่มน้ำรัฐบาล "เสี่ยงรอบด้าน"

ตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลคะแนนเสียงรวมทั้งหมดเมื่อหัก 20 เสียงออกไป ทั้งสิ้น 247 เสียง ซึ่งขณะนี้ฝ่ายค้านคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 208 เสียง ถ้านับรวม 20 เสียง รวมทั้งสิ้น 228 เสียง ห่างกันเพียงแค่ 19 เสียง ซึ่งยังไม่รวมกับพรรคเล็ก สมการจะเปลี่ยนทันที

คะแนนเสียงปริ่มน้ำรัฐบาล "เสี่ยงรอบด้าน"

ตอนนี้ตัวแปรพรรคเล็กถือว่าสำคัญมาก ซึ่งพรรคเล็กทั้งหมดที่ทำงานมาสี่ปี รอบนี้จะมีราคาค่างวดมาก ขณะนี้พรรคเล็ก 10 เสียงอยู่ฝ่ายผู้กองธรรมนัสประมาณ 6 เสียง ต้องการอีกเพียงแค่ 3 เสียง

 

ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างดึงพรรคเล็กให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของตนเอง ในขณะเดียวกัน 97 เสียงของพรรคพลังประชารัฐก็อ่อนแอเช่นเดียวกัน แบ่งออกเป็นหลายก๊ก หลายเหล่า

 • ก๊ก สุชาติ ตันเจริญ
 • ก๊ก สุชาติ ชมกลิ่น
 • ก๊ก 3 มิตร
 • ก๊ก วราเทพ
 • ก๊ก วิรัช
 • ก๊ก ประวิตร
 • ก๊ก ประยุทธ์
 • ก๊ก สายตรงนิโรธ
 • ก๊ก สายเสธ+ใต้
 • ก๊ก สี่กุมารเดิม
 • ก๊ก กลาง

คะแนนเสียงปริ่มน้ำรัฐบาล "เสี่ยงรอบด้าน"

 

คุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกมาบอกว่า ผมถึงเคยพูดตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลเมื่อสองปีที่แล้วว่า รัฐบาลเป็นเรือเหล็ก แต่เป็นเรือลำเล็ก และสนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตน มันไม่ได้มาจากฝ่ายค้านหรอก

คะแนนเสียงปริ่มน้ำรัฐบาล "เสี่ยงรอบด้าน"

 

Q : นายกฯ จะใช้วิธีลาออกเพื่อแก้ปัญหาได้หรือไม่?

วิษณุ : ได้ แต่จะแก้ปัญหาอะไร เลือกนายกฯ ใหม่ สภายังเป็นสภาเดิม

ใครจะย้ายพรรค ยุบพรรค ไม่ไต้ทั้งนั้น

Q :เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลลดลงจะทำให้รัฐบาลลั่นคลอนหรือไม่?

วิษณุ : ตนตอบไม่ถูก แม้เสียงหายไป รวมกับพรรคร่วมรัฐบาล รัฐบาลก็คือเสียงข้างมากเป็นรัฐบาลได้ และไม่ได้เรียกว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อย

Q : นายกฯ ได้ปรึกษาข้อกฎหมาย อย่างไรหรือไม่?

วิษณุ : ไม่ได้หารือ เชื่อว่ายังไม่มีใครตอบอะไรได้ เพราะทุกคนกำลังอ่านเกม-กติกาอยู่ และหาทางออก

Q : รัฐบาลอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงได้หรือไม่?

วิษณุ : "ใช่"

Q : พร้อมที่จะเกิดอุบัติเหตุทุกเวลาใช่หรือไม่?

วิษณุ : "ใช่ครับ"

Q : นายกฯ จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวใช่หรือไม่?

วิษณุ : ทั้งนายกฯ และพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลาย ที่จะต้องรีบแก้ ผมเคยพูดตั้งแต่ตั้งรัฐบาลว่า รัฐบาลเป็นเรือเหล็ก แต่เป็นเรือลำเล็ก และสนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตน มันไม่ได้มาจากฝ่ายค้านหรอก

Q : นายกฯ อยู่ในสภาวะที่หนักหน่วงใช่หรือไม่?

วิษณุ : "อือ"

คะแนนเสียงปริ่มน้ำรัฐบาล "เสี่ยงรอบด้าน"

และอีกหนึ่งปัญหาที่สะท้อนออกมาว่าสภาไม่เป็นมิตร และรัฐบาลกำลังอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงจากการทำหน้าที่ของส.ส. ที่โหวตนายกในสภา

เปิดสถิติสภาล่ม

ปี 2562

 

 • ครั้งแรก 24 ก.ค.
 • ครั้งที่สอง 27 พ.ย.
 • ครั้งที่สาม 28 พ.ย.

ปี 2563

 • ครั้งที่สี่ 8 ก.ค.

ปี 2564

 • ครั้งที่ห้า 30 มิ.ย.
 • ครั้งที่หก 1 ก.ค.
 • ครั้งที่เจ็ด 10 ก.ย.
 • ครั้งที่แปด 17 ก.ย.
 • ครั้งที่เก้า 3 พ.ย.
 • ครั้งที่สิบ 17 พ.ย.
 • ครั้งที่สิบเอ็ด 15 ธ.ค.
 • ครั้งที่สิบสอง 17 ธ.ค.

ปี 2565

 • ครั้งที่สิบสาม 19 ม.ค.

คะแนนเสียงปริ่มน้ำรัฐบาล "เสี่ยงรอบด้าน" หากสภาล่มอยู่เรื่อยๆ ประชาชนจะละอาใจ ขอสภาคือผู้แทนที่ประชาชนเลือกไปทำหน้าที่แต่ไม่ได้ทำหน้าที่ รัฐบาลมีหน้าที่บริหารประเทศเพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาตรงจุดนี้

กฎหมายสำคัญต่างๆที่รอเข้าสภาและจะเป็นแรงกดดันให้รัฐบาลส่งเสียง

 1. กฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับ ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาปลายเดือน ม.ค. นี้
 2. ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ 2566 ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในสมัยประชุมหน้า

คะแนนเสียงปริ่มน้ำรัฐบาล "เสี่ยงรอบด้าน"

กฎหมายจะผ่านหรือไม่ต้องไปรอลุ้น แต่หากรัฐบาลยังเป็นเช่นนี้พรรคฝ่ายค้านสู้ตาย เพราะคือเป้าหมายที่จะทำให้รัฐบาลหมดสภาพในเชิงอำนาจและนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่

 

ถ้าหากลุงตู่ไม่ยุบสภา ไม่ปรับครม.และจะสู้ต่อสิ่งที่จะต้องเจอ คือ

 • Killing Zone ซักฟอก โหวตกฎหมาย 
 • การบริหารผิดพลาด ของแพง กดดัน ทำลายความชอบธรรม
 • 23 สิงหาคม 2565 ครบ 8 ปี นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

คะแนนเสียงปริ่มน้ำรัฐบาล "เสี่ยงรอบด้าน"

 

หลายคนบอกว่าถ้าจะสู้ต่อเช่นนี้ยุบสภาเลยดีกว่า ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกk (มาตรา 108 วรรคสอง) เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต้องกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ

 1. พล.อ.ประยุทธ์ ไม่รับเงื่อนไข 20 ส.ส. + ร.อ.ธรรมนัส ปรับครม.
 2. พล.อ.ประยุทธ์ หักดิบตัดเส้นทางกบฎ จัดให้มีการเลือกตั้งใน 45 วัน

 3. เสียงสนับสนุนในสภาไม่เป็นมิตร ฟปชร. 97 เสียง // เศรษฐกิจไทย 21 เสียง // ประชาธิปัตย์ 49 เสียง // ภูมิใจไทย 59 เสียง // เศรษฐกิจใหม่ 6 เสียง // ชาติไทยพัฒนา 12 เสียง // พรรคเล็ก 24 เสียง

คะแนนเสียงปริ่มน้ำรัฐบาล "เสี่ยงรอบด้าน"

สถานะของรัฐบาลตอนนี้เดินมาถึงจุดเสี่ยงที่จะนำไปสู่การยุบสภา เกิดคำถามว่า ถ้าจะยุบสภาจะหยุดช่วงไหน ? ประมาณเดือนพ.ค. - มิ.ย. จุดเสี่ยงยุบสภา

คะแนนเสียงปริ่มน้ำรัฐบาล "เสี่ยงรอบด้าน"

มีนักวิชาการประเมินว่า ตอนนี้ไม่ใช่ไทม์มิ่งในการยุบสภา 

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ บอกว่า การยุบสภาจะไม่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้แน่ ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่พร้อม ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ต่อให้พ้นสถานการณ์โควิดไปแล้ว การชุมนุมกดดันให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก หรือ ยุบสภา ถึงเวลานี้จุดติดยาก

 

รศ.ตร.ยุทธพร อิสรชัย อ.คณะรัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช บอกว่า การเมืองปี 2565 มี 4 เรื่องที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ คือ ท่าทีของนายกฯ ที่อาจประกาศลาออก หรือยุบสภา คำวินิจฉัยของศาลรธน.ปมการดำรงตำแหน่งนายกฯ ครบ 8 ปี และการเกิดรัฐประหาร ล้วนเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองทั้งสิ้น

คะแนนเสียงปริ่มน้ำรัฐบาล "เสี่ยงรอบด้าน"

ที่มา เนชั่นอินไซต์ โอ-บากบั่น บุญเลิศ , วี-วีระศักดิ์ พงศ์อักษร