svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

ทหารไทย-มาเลเซีย ร่วมตรวจฐานปฏิบัติการร่วมเพื่อความมั่นคงทั้งสองชาติ

20 มกราคม 2565

ทหารไทยต้อนรับมาเลเซีย ตรวจการก่อสร้างฐานปฏิบัติการร่วมไทย-มาเลย์ มาเลเซีย ที่สะบ้าย้อย โดยมาเลย์ล่วงหน้าไป 30% แล้ว ส่วนฝ่ายไทยเริ่มเมษายนนี้ พร้อมลาดตระเวนร่วมแลกเปลี่ยนข่าวสาร

     วันนี้ (20 ม.ค.) พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ในฐานะ ผบ.กองกำลังเทพสตรี และประธานคณะทำงานทางบกฝ่ายไทย ให้การต้อนรับ พลตรี ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด ฮูไซมี ซับบรี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 มาเลเซีย และประธานคณะทำงานทางบกฝ่ายมาเลเซีย ที่มาตรวจติดตามการก่อสร้างฐานปฏิบัติการร่วมไทย – มาเลเซีย บริเวณหลักเขตแดนที่ 36/100 บ้านคลองช้างตาย ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ในการนี้ได้หารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่ ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้ 

 

ทหารไทย-มาเลเซีย ร่วมตรวจฐานปฏิบัติการร่วมเพื่อความมั่นคงทั้งสองชาติ

ทหารไทย-มาเลเซีย ร่วมตรวจฐานปฏิบัติการร่วมเพื่อความมั่นคงทั้งสองชาติ
 

1.แนวทางการก่อสร้างจุดตรวจร่วม และฐานปฏิบัติการร่วมของทั้ง 2 ประเทศ สำหรับฝ่ายมาเลเซียปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 30% ส่วนฝ่ายไทย เตรียมการไว้ 2 ระยะ คือ ระยะแรก ดำเนินการด้วยอาคารชั่วคราว (temporary building) คาดว่าเริ่มดำเนินการใน ห้วงเม.ย.65 รับการสนับสนุนจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ปัจจุบันได้รับอนุมัติอาคาร  3 หลัง ส่วนระยะที่ 2 ดำเนินการสร้างอาคารถาวร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ

2.การประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระดับผู้ปฏิบัติในพื้นที่

3.การประสานความร่วมมือการลาดตระเวนร่วมไทย-มาเลเซีย แบบไม่เป็นทางการ โดยลาดตระเวนในพื้นที่ของแต่ละประเทศ และนัดพบที่บริเวณหลักเขต เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนข่าวสาร

4.การประสานความช่วยเหลือในทุกด้าน เมื่อมีการร้องขอของทั้ง 2 ประเทศ
 

 

ทหารไทย-มาเลเซีย ร่วมตรวจฐานปฏิบัติการร่วมเพื่อความมั่นคงทั้งสองชาติ

ทหารไทย-มาเลเซีย ร่วมตรวจฐานปฏิบัติการร่วมเพื่อความมั่นคงทั้งสองชาติ

     สำหรับการพบปะหารือเป็นไปอย่างความอบอุ่น ความผูกพัน และความมีมิตรไมตรีจิตรที่ดีต่อกัน แสดงให้เห็นถึงสัมพันธ์อันดีของทหารบกไทยและทหารบกมาเลเซีย ที่มีมาอย่างยาวนาน และทุกอย่างเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

 

ทหารไทย-มาเลเซีย ร่วมตรวจฐานปฏิบัติการร่วมเพื่อความมั่นคงทั้งสองชาติ

ทหารไทย-มาเลเซีย ร่วมตรวจฐานปฏิบัติการร่วมเพื่อความมั่นคงทั้งสองชาติ