ศบค. เห็นชอบแผนบริหารจัดการวัคซีน ก.พ. 65 จำนวน 11.6 ล้านโดส เตรียมฉีดไฟเซอร์สูตรฝาสีส้ม ให้เด็ก 5-11 ปี คาดมาปลาย ม.ค.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     วันนี้ (20 ม.ค.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค.ชุด ว่า ศบค.เห็นชอบแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 การปรับฐานประชากรสำหรับกำกับติดตามการได้รับวัคซีนของประเทศไทย โดยทบทวนฐานข้อมูลจำนวนประชากรจากแหล่งต่างๆ เช่น ฐานประชากรตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย จำนวนประชากร 66.17 ล้านคน , ฐานประชากรตามสิทธิการรักษาจากข้อมูลจังหวัด จำนวนประชากร 60.66 ล้านคน , ฐานประชากรไทยตามสิทธิการรักษาจากข้อมูล สปสช. จำนวนประชากร 66.78 ล้านคน ร่วมกับฐานประชากรต่างชาติตามสิทธิการรักษาจากพื้นที่จำนวนประชากร 1.8 ล้านคน รวมจำนวนประชากรไทยและต่างชาติตามสิทธิการรักษา 68.60 ล้านคน

 

     รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลรวม โดยใช้ฐานประชากรไทยและต่างชาติตามสิทธิการรักษา (68.60 ล้านคน) รวมกับการสำรวจจำนวนประชากรที่ไม่มีสิทธิการรักษา ทั้งที่มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทยจากแต่ละจังหวัด (0.96 ล้านคน) รวมเป็น 69.60 ล้านคน
 

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. 

     ทั้งนี้ การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ในเดือน ก.พ. 65 รวมทั้งสิ้น 11.6 ล้านโดส แบ่งเป็น 4 แผน คือ 1.แผนบริการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี วัคซีนไฟเซอร์ สูตรฝาสีส้ม ผ่านระบบสถานศึกษา ในกลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งคาดว่าจะมาในช่วงปลายเดือน ม.ค.นี้  ทั้งนี้ ลอตถัดไป ดำเนินการผ่านระบบสถานศึกษา จัดสรรให้เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในทุกจังหวัดเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นจัดสรรให้นักเรียนชั้นปีอื่นถัดไปตามลำดับ ประมาณต้นเดือน ก.พ.65  

 

ศบค.เห็นชอบฉีดไฟเซอร์สูตรฝาสีส้มให้เด็ก 5-11 ปี คาดมาช่วงปลาย ม.ค.นี้
 

     2.แผนการรณรงค์เร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โควิด-19 ในจังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า)และพื้นที่ระบาดเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเปิดการเดินทางในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 3.แผนการส่งคืนวัคซีนแรกเปลี่ยนคืนต่างประเทศส่งคืนประเทศสิงคโปร์และภูฐาน 4.แผนการบริจาควัคซีนแก่ต่างประเทศ ให้กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในทวีปแอฟริกาผ่านโครงการ African Vaccine Association Trust (AVAT) หรือองค์การอนามัยโลก รวมถึงดำเนินการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จำนวนประมาณ 5-10 ล้านโดส  โดยจะมีการกระจายวัคซีนไปในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) และพื้นที่ระบาดให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาด

 

ศบค.เห็นชอบฉีดไฟเซอร์สูตรฝาสีส้มให้เด็ก 5-11 ปี คาดมาช่วงปลาย ม.ค.นี้