ดร.อนันต์ เผยผลวิจัยฉีดบูสเตอร์โดส หรือวัคซีนเข็ม 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันสู้ "โอมิครอน" ได้ดี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

20 มกราคม 2565 ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Anan Jongkaewwattana” เผยถึงผลการวิจัยเรื่องภูมิคุ้มกัน เมื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันสู้โอมิครอนได้ดี โดยระบุว่า..

  

ทีมวิจัยจากสถาบัน Francis Crick ในอังกฤษตีพิมพ์ผลงานใน Lancet วันนี้เกี่ยวกับระดับภูมิคุ้มกันยับยั้งโอมิครอนหลังกระตุ้นเข็มสามด้วย Pfizer mRNA vaccine พบว่า ที่ 3 สัปดาห์ ระดับแอนติบอดียับยั้งโอมิครอนได้สูงเทียบเท่ากับ ระดับแอนติบอดียับยั้งเดลตาหลังฉีด PZ 2 เข็ม

 

ผลวิจัยวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยไฟเซอร์ ช่วยสร้างภูมิต้าน"โอมิครอน"สูง

ทีมวิจัยจึงนำตัวเลขประสิทธิภาพของวัคซีน PZx2 ต่อเดลตา มาเทียบกับข้อมูลของโอมิครอน พบว่า PZx2 สามารถป้องกันเดลตาได้สูงถึงเกือบ 90% ขณะที่ Pzx3 ป้องกันโอมิครอนได้เพียง 65-70% และ ตัวเลขจะลดลงเหลือต่ำกว่า 60% ในอีก 1-2 สัปดาห์ เนื่องจากคนที่ได้รับ Pzx3 ในอังกฤษส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ทำให้อาจเป็นสาเหตุของความแตกต่างของประสิทธิภาพของวัคซีน 

 

นอกจากนี้มีความเป็นไปได้สูงว่า โอมิครอน ที่ติดเซลล์ทางเดินหายใจส่วนบนที่ดีกว่าเดลตามาก ทำให้ต้องการแอนติบอดีที่สูงขึ้นในการป้องกันการติดเชื้อ 

 

ผลวิจัยวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยไฟเซอร์ ช่วยสร้างภูมิต้าน"โอมิครอน"สูง

ค่าแอนติบอดี ยับยั้งไวรัสถือเป็นค่ามาตรฐานที่นักวิจัยนิยมใช้อ้างอิงประสิทธิภาพของวัคซีน แต่ค่านั้นไม่ใช่ตัวเลขประสิทธิภาพของวัคซีนโดยตรงครับ ปัจจัยอื่นๆ เข่น อายุ สภาวะภูมิคุ้มกัน หรือ คุณสมบัติของไวรัสในการดื้อต่อยารักษา มีส่วนให้ตัวเลข...การอ้างอิงตัวเลขดังกล่าวจากห้องปฏิบัติการจึงต้องระวังตรงจุดนี้ให้มากครับ

 

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา