ด่วน ! กรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) มีมติให้ “ไก่เนื้อ” เป็นสินค้าควบคุมห้ามขึ้นราคา กำหนดมาตรการให้ผู้เลี้ยงไก่ที่มีปริมาณการเลี้ยงตั้งแต่ 100,000 ตัวขึ้นไป ต้องแจ้งสต็อกทุกเดือน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (19 ม.ค.65) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภาหลังการประชุมกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 2/2565ว่าที่ประชุม กกร.ได้มีมติ กำหนดให้ไก่และเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุม และให้ความเห็นชอบ กำหนดมาตรการให้ผู้เลี้ยงไก่ที่มีปริมาณการเลี้ยงตั้งแต่ 100,000 ตัวขึ้นไป และโรงชำแหละไก่ที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 4,000 ตัวต่อวัน แจ้งปริมาณ สต๊อก และต้นทุนราคาจำหน่ายทุกเดือน

 

ด่วน ! ประกาศ “ไก่เนื้อ” เป็นสินค้าควบคุมห้ามขึ้นราคา

 

ที่ประชุมยังมติให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 55 โรง แจ้งต้นทุนราคาจำหน่าย ปริมาณการผลิต และสต๊อก รวมทั้งกำหนดมาตรการให้ การปรับราคาต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายใน

 

ด่วน ! ประกาศ “ไก่เนื้อ” เป็นสินค้าควบคุมห้ามขึ้นราคา

สำหรับการกำหนดให้ไก่เป็นสินค้าควบคุม จะต้องผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ซึ่งคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุม ครม.ได้ในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตามขณะนี้ในเรื่องของการกำกับราคาไก่ถือว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันมา 2 ครั้งและกำหนดราคาหน้าฟาร์มและราคาจำหน่ายไก่ในราคาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคซึ่งในภาพรวมถือว่าสามารถตรึงราคาไก่ไว้ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

 

ด่วน ! ประกาศ “ไก่เนื้อ” เป็นสินค้าควบคุมห้ามขึ้นราคา

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด