svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อน "ชวน ชูจันทร์-สุรพร" เป็น ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

18 มกราคม 2565

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเลื่อน "ชวน ชูจันทร์-สุรพร ดนัยตั้งตระกูล” ขึ้นเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แทน "สุพล ฟองงาม" และ "สันติ กีระนันทน์" ที่ลาออกไป

     วันนี้ (18 ม.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่าง

     

     ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศให้ นายสุพล ฟองงาม ผู้มีชื่อ อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ ลําดับที่ ๙  ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

     บัดนี้ นายสุพล ฟองงาม ได้มีหนังสือขอลาออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายสุพล ฟองงาม สิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

     ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้ นายชวน ชูจันทร์ พรรคพลังประชารัฐ ลำดับที่ 23

 

ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อน "ชวน ชูจันทร์-สุรพร" เป็น ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

นายชวน ชูจันทร์ พรรคพลังประชารัฐ

     ขณะเดียวกัน ได้เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่าง

 

     ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศให้ นายสันติ กีระนันทน์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของ พรรคพลังประชารัฐ ลําดับที่ ๖ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

     บัดนี้ นายสันติ กีระนันทน์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายสันติ กีระนันทน์ สิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับ นายภิรมย์ พลวิเศษ ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับที่ ๒๔ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้ นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล พลังประชารัฐ ลำดับที่ 25 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อน "ชวน ชูจันทร์-สุรพร" เป็น ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล  พลังประชารัฐ

 

     สำหรับการเลื่อนลำดับขึ้นเป็น ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของ นายชวน ชูจันทร์ และนายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ในครั้งนี้นั้น เนื่องจากนายสุพล ฟองงาม และนายสันติ กีรนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค พปชร. และลาออกจากการเป็น ส.ส. เพื่อไปร่วมงานกับพรรคสร้างอนาคตไทย ที่มีนายอุตตม สาวนายน อดีต รมว.คลัง และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีต รมว.พลังงานเป็นแกนนำ (อ่านรายละเอียด) 

 

ชวน ชูจันทร์-สุรพร ดนัยตั้งตระกูล ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พปชร.