svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

พาณิชย์ส่งสายตรวจคุมเข้มราคาหมู-ไข่ไก่

กรมการค้าภายในส่งสายตรวจ สำรวจราคาหมู ไข่ไก่ สร้างความมั่นใจให้ประชาชน พร้อมเปิดจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดง ราคากิโลกรัมละ 150 บาท ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 684 จุดทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

18 มกราคม 2565 ​​นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้กรมการค้าภายใน จัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสินค้าประเภทเนื้อหมู และไข่ไก่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค โดยกรมได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจจำนวน 10 ชุด ออกตรวจสอบพื้นที่ 50 เขต ทั่วกรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุกวันเพื่อติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเนื้อหมู และไข่ไก่ และตรวจสอบผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน ซึ่งจากการออกตรวจสอบระหว่างวันที่ 14-17 มกราคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบตลาดสด 79 แห่ง พบว่าราคาจำหน่ายไข่ไก่อยู่ในระดับที่เหมาะสม และปริมาณสินค้ายังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ส่วนหมูเนื้อแดง พบว่าราคาเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งการบริโภคของประชาชนไม่ได้มีเพิ่มขึ้นไปจากเดิม ทำให้มีสินค้าเพียงพอ             

อาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

รองอธิบดียังกล่าวอีกว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการแก้ไขปัญหาเรื่องหมูราคาแพง เพื่อเป็นมาตรการเสริมและเป็นทางเลือกช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยให้ดำเนินการโครงการ "พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน หมูเนื้อแดง" เปิดจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดง ราคากิโลกรัมละ 150 บาท ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 684 จุดทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยประชาชนสามารถตรวจสอบจุดจำหน่ายได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th หรือสอบถามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังกำชับให้พาณิชย์จังหวัด ตรวจสอบ และติดตามราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด หากพบมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด

พาณิชย์ส่งสายตรวจคุมเข้มราคาหมู-ไข่ไก่

ทั้งนี้ หากพบเห็นว่ามีการกักตุนหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะมีโทษตามมาตรา 29 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ