svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

Bitkub ร่วมทุน กลุ่มทองแตง ปั้นเยาวชนไทยสู่แรงงานดิจิทัล

18 มกราคม 2565

Bitkub จับมือ กลุ่มทองแตง ตั้งบริษัทร่วมทุน "บิทคับ เวิลด์เทค จำกัด" ถือหุ้น 50:50 พัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เด็กไทย สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สู่โลกอนาคต ยกระดับทักษะ

บริษัทบิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (Bitkub) โดย นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  Bitkub และนายวิชัย ทองแตง  ผู้บริหารกลุ่มทองแตง ร่วมแถลงข่าวลงนามบันทึกความตกลงร่วมกัน (เอ็มโอยู) ในการตั้ง “Bitkub World Tech” (บิทคับ เวิลด์เทค) บริษัทร่วมลงทุนระหว่างบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และกลุ่มทองแตง 
 

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา Group CEO  บิทคับ เปิดเผยว่า บริษัทและกลุ่มทองแตง ลงนาม MOU จับมือ เป็นพันธมิตรจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท บิทคับ เวิลด์เทค จำกัด (BITKUB WORLDTECH) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กับ กลุ่มทองแตง สัดส่วน 50:50 จดโดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้ง เพื่อประกอบธุรกิจการศึกษา หมวดธุรกิจ การบริการที่สนับสนุนการศึกษา
         

สำหรับความร่วมมือมุ่งพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างให้เด็กไทย คนไทยมีความรู้มีทักษะ ตามเป้าหมาย "สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สู่โลกอนาคต" โดยวางเป้าหมายยกระดับ ประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และมุ่งให้ไทยเป็นศูนย์กลางบล็อกเชน ของโลก ซึ่งจะพารายได้เข้าประเทศ และออกไปทำธุรกิจตั้งบริษัทเปลี่ยนโลกอีกมาก

"ถ้าทุกคนรู้จักบิทคับ จะพูดถึง คริปโทเคอร์เรนซี แต่จริงๆ คือ บิทคับ เปิดรับเพื่อสร้างโอกาสอาจมีหลากหลาย รูปแบบ สร้างโอกาสเข้าถึงใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงทักษะใหม่ให้คนไทย ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น"

 

"ทุกวันนี้ปัญหาตลาดแรงงานไทย เด็กจบใหม่ตกงานกันมาก และเด็กจบใหม่ ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี บล็อกเชนยังมีไม่เพียงพอ"

 

Bitkub ร่วมทุน กลุ่มทองแตง ปั้นเยาวชนไทยสู่แรงงานดิจิทัล

 

ด้านนายวิชัย ทองแตง นักลงทุน นักธุรกิจชื่อดัง และผู้ร่วมก่อตั้ง บิทคับ เวิลด์เทค กล่าวว่า  ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ ที่จะผลักดันให้คนไทยได้มีโอกาสมากขึ้นในการเตรียมพร้อมด้านทักษะดิจิทัล ส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการเข้าถึงความรู้ดิจิทัล และเพิ่มโอกาสในการพลิกรายได้ของตนเองได้อย่างมั่นคงต่อไป

สำหรับ บิทคับ เวิลด์เทค มุ่ง 3 ด้าน คือ

1.เราจะไม่นำเทคโนโลยี มาโกงและหลอกลวงผู้อื่น

2.เราจะเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์สังคมที่ดีมีคุณธรรม

3.เราจะแบ่งปันความรู้และโอกาสให้แก่ผู้อื่น โดยเน้นย้ำว่าคนที่สนใจเทคโนโลยีต้องเรียนรู้อย่างถูกต้องและปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

 

 

Bitkub ร่วมทุน กลุ่มทองแตง ปั้นเยาวชนไทยสู่แรงงานดิจิทัล

 

"แนวทางความร่วมมือ กลุ่มทองแตงได้มองบิทคับ และได้ศึกษาบิทคับมานาน มีความคิดอยากจะขยายความร่วมมือไปทุกหย่อมหญ้า ก่อนหน้านี้เห็นว่าบิทคับดังในเรื่องดิจิทัล แล้วจะตอบโจทย์ทั้งประเทศได้หรือไม่ หากมองไปถึงกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง อาจทำให้เราเป็นห่วง ว่า ประเทศชาติจะเป็นอย่างไร คนรุ่นใหม่ มีพฤติกรรมอย่างไร เรียนรู้เทคโนโลยี ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่"

 

 

Bitkub ร่วมทุน กลุ่มทองแตง ปั้นเยาวชนไทยสู่แรงงานดิจิทัล

 


บริษัท บิทคับ เวิลด์เทค จำกัด (BITKUB WORLDTECH) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 ม.ค.2565 มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจการศึกษา หมวดธุรกิจการบรืการที่สนับสนุนการศึกษา และจะเริ่มโครงการที่แรก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

 

โดยในวันที่ 20 มกราคม 2565 จะมีพิธีเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก ตั้งเป้าให้เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้สายอาชีพ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะที่ตรงความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง โดยจะเป็นการเรียนที่จับคู่กับความต้องการของธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจบออกมามีตำแหน่งงานรองรับได้ตรงอาชีพมากที่สุด