แชร์สนั่น! ศาลอุทธรณ์ภาค 6 สั่งนายกเทศมนตรีนครแม่สอดหยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าศาลจะพิพากษาว่า มิได้กระทำผิด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ตาก – 19 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า ศาลอุทธรณ์ ภาค 6 มีคำสั่ง ให้นายประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก หยุดปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ซึ่งมีการกล่าวถึงในโลกสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มไลน์ในพื้นที่อ.แม่สอด ที่มีการแชร์กันอย่างแพร่หลาย

นายประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

โดยในคำสั่งดังกล่าวระบุว่า ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 6 สั่งให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ใหม่ แทนว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร ผู้คัดค้าน และสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 108 วรรคสอง ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 6 ได้มีคำสั่งให้รับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565

แชร์สนั่น! ศาลอุทธรณ์ภาค 6 สั่งนายกเทศมนตรีแม่สอดหยุดปฏิบัติหน้าที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะพิพากษาว่า มิได้กระทำผิดตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 108 วรรคสี่ ลงนามโดยนายสุรพล เอี่ยมอธิคม ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6

 

ทั้งนี้ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลนครแม่สอด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 มีผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายกเทศบาลนครแม่สอด จำนวน 2 คน คือ นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และนายประเสริฐ ปวงละคร โดยนายประเสริฐ ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีนครแม่สอด โดยการรับรองจากกกต. หลังจากนั้นมีการร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ทั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งเรื่องอยู่ในกระบวนการทำงานของกกต.ตามลำดับ

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี รายงาน

แชร์สนั่น! ศาลอุทธรณ์ภาค 6 สั่งนายกเทศมนตรีแม่สอดหยุดปฏิบัติหน้าที่