ช.พัน.5 พล.ร.5 จัดรถพุ่มพวงออกจำหน่ายเนื้อหมูและผักสดราคาถูก จากศูนย์เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ครบวงจร ช่วยชาวบ้านสู้วิกฤตหมูแพง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จากวิกฤตการณ์ราคาเนื้อหมูมีราคาแพง รวมถึงวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีการปรับเพิ่มราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ล่าสุด ศูนย์เศรษกิจทฤษฎีใหม่ครบวงจร กองพลทหารราบที่ 5 โดยกองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ได้นำผลผลิตของโครงการ ฯ ออกจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยนำรถยนต์ปิคอัพของหน่วย มาดัดแปลงเป็นรถขายกับข้าวหรือรถพุ่มพวง ภายใต้ชื่อ “โครงการตลาดเคลื่อนที่ ถูก สด ดี ถึงหน้าบ้าน”

"รถพุ่มพวงทหาร" จำหน่ายเนื้อหมูและผักสดราคาถูก

พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ออกจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ประกอบด้วย เนื้อสุกรหรือเนื้อหมู โดยเนื้อหมูสด จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 89 บาท ไข่ไก่ แผงละ 79 บาท ผักปลอดสารพิษ ในราคา 5 บาท รวมถึงพืชผักอื่น ๆ เช่น กล้วย ถั่วฝักยาว ฟักเขียว โดยวางจำหน่ายภายในศูนย์ ฯ ในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 1 จุด และออกจำหน่ายโดยจัดรถพุ่มพวงออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมาซื้อไปบริโภคเป็นจำนวนมาก

"รถพุ่มพวงทหาร" จำหน่ายเนื้อหมูและผักสดราคาถูก

ทั้งนี้ เป็นไปตามตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้ค่ายทหารที่มีศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร น้อมนำหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ โดยนำผลผลิตภายในโครงการ ฯ ออกมาช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤติ ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มราคาสูงขึ้นให้กับพี่น้องประชาชน ต่อไป

"รถพุ่มพวงทหาร" จำหน่ายเนื้อหมูและผักสดราคาถูก