นายกฯ พอใจผลเจรจาสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ กับกลุ่ม BRN นำโดย อุสตาส อานัส อับดุลเราะห์มาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เดินหน้าสร้างสันติสุขในพื้นที่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายกฯ พอใจผลเจรจาสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ กับกลุ่ม BRN

14 มกราคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พอใจผลการเจรจาเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 11 และ 12 มกราคม 2565 โดยมีพลเอก วัลลภ รักเสนาะ เป็นหัวหน้าคณะ ในการเจรจากับคณะผู้แทน BRN นำโดย อุสตาส อานัส อับดุลเราะห์มาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และมี ตันซรี อับดุล ราฮิม บิน โมฮัมหมัด นอร์ เป็นผู้อำนวยความสะดวก และผู้เชี่ยวชาญอีก 2 คน เข้าร่วมสังเกตการณ์

 

นายกฯ พอใจผลเจรจาสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ กับกลุ่ม BRN

โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะยึดถือ 3 ประเด็น เป็นแนวทางในการเจรจาระยะต่อไป คือ

  • 1) การลดความรุนแรง
  • 2) การปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่
  • และ 3) การแสวงหาทางออกทางการเมือง โดยจะมีกลไกการทำงานร่วมกัน ประกอบด้วย การมีบุคคลผู้ประสานงาน และคณะทำงานร่วมของทั้งสองฝ่ายในแต่ละเรื่อง ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้การเจรจาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คล่องตัว และเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

นายกฯ พอใจผลเจรจาสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ กับกลุ่ม BRN

“นายกรัฐมนตรี ยังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการเจรจาในครั้งนี้ แม้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จะเป็นข้อจำกัดในการเดินทางข้ามพรมแดน แต่ทั้งสองฝ่ายได้พยายามติดต่อสื่อสาร สานต่อกระบวนการเจรจาเพื่อสันติสุข จนสามารถผลักดันให้เกิดการพบปะเจรจาได้จริง ซึ่งรัฐบาลปรารถนาที่จะสร้างบรรยากาศการเจรจาที่ดี  เพื่อนำไปสู่การลดความรุนแรง การใช้ชีวิตที่เป็นปกติสุขตามความคาดหวังของประชาชน อันจะเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าและประโยชน์ที่เกิดจากกระบวนการเจรจาเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้” นางสาวรัชดา กล่าว