ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.-สมาชิกใหม่ 18 แห่ง เหตุการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ใหม่ 3 แห่ง  สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ใหม่ 15 แห่ง รวมทั้งสิ้น  18 แห่ง ดังนี้

 

1. คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๒/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ใหม่ (ดูรายละเอียดที่นี่)

 

2. คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๓/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ใหม่ (ดูรายละเอียดที่นี่)

 

3. คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๔/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ใหม่ (ดูรายละเอียดที่นี่)

 

ราชกิจจาฯ เผยคำสั่ง กกต. ให้เลือกตั้ง นายก อบต.-สมาชิก ใหม่ 18 แห่ง

4.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๕/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ใหม่ (ดูรายละเอียดที่นี่)

 

5.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ใหม่ (ดูรายละเอียดที่นี่)

 

6.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใหม่  (ดูรายละเอียดที่นี่) 

 

ราชกิจจาฯ เผยคำสั่ง กกต. ให้เลือกตั้ง นายก อบต.-สมาชิก ใหม่ 18 แห่ง

 

 

7.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ใหม่   (ดูรายละเอียดที่นี่) 

 

8.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๙/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ใหม่   (ดูรายละเอียดที่นี่) ​​​​​​​

 

9.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๐/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ใหม่  (ดูรายละเอียดที่นี่) ​​​​​​​

10. คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๑/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เขตเลือกตั้งที่ ๑๕ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ใหม่  (ดูรายละเอียดที่นี่)  

 

11.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๒/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ใหม่  (ดูรายละเอียดที่นี่)  

 

12.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๓/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เขตเลือกตั้งที่ ๑๘ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ใหม่ (ดูรายละเอียดที่นี่) ​​​​​​​ 

 

 

13.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ใหม่ (ดูรายละเอียดที่นี่) ​​​​​​​ 

 

14.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๕/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ใหม่ (ดูรายละเอียดที่นี่) ​​​​​​​ 

 

 

ราชกิจจาฯ เผยคำสั่ง กกต. ให้เลือกตั้ง นายก อบต.-สมาชิก ใหม่ 18 แห่ง ​​​​​​​

 

15. คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๖/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ใหม่ (ดูรายละเอียดที่นี่) ​​​​​​​ 

 

16.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๗/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ใหม่  (ดูรายละเอียดที่นี่) ​​​​​​​ 

 

​​​​​​​17.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใหม่ (ดูรายละเอียดที่นี่)

 

18. คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๙/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ใหม่ (ดูรายละเอียดที่นี่)

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด