การประปานครหลวง (กปน.) ประกาศ คืนวันนี้ 13 ม.ค. 65 ตังแต่เวลา 22.00-05.00 น. น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล บางพื้นที่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณคลองบ้านม้า ถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์)

 

ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

 

กปน.ประกาศ ซ่อมท่อประธานแตกรั่ว ส่งผลให้คืนนี้น้ำไม่ไหล

โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ คลองบ้านม้า ถึง คลองทับช้างล่าง

 

กปน.ประกาศ ซ่อมท่อประธานแตกรั่ว ส่งผลให้คืนนี้น้ำไม่ไหล

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android