กระทรวงสาธารณสุข เผย กทม. พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้น พบได้ทุกช่วงวัย กระจายในทุกเขต ของกทม. ชี้พื้นที่เสี่ยงสูงคือ ร้านอาหารกึ่งผับบาร์ และหอพักที่แออัด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13 มกราคม 2565 ที่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์  ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ระบุถึงสถานการณ์โควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร ว่า หลังปีใหม่มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โดยในวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 989 ราย เสียชีวิต 3 ราย 

 

ขณะนี้ปัจจัยการระบาดได้กระจายไปในทุกกลุ่มอายุในทุกพื้นที่ กทม. โดยกลุ่มเสี่ยงที่พบผู้ติดเชื้อเยอะ คือ ร้านอาหารกึ่งผับ  หอพักที่มีลักษณะแออัด เช่น แฟลตตำรวจ หอพักนักศึกษา จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง หากจำเป็นต้องอยู่ ต้องระมัดระวังตัวเองตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข และพบว่ามีการร้องเรียนจากประชาชนพบร้านอาหารกึ่งผับเปิดเกินเวลา โดยร้านอาหารประเภทนี้มีจุดที่น่ากังวล คือ ผู้ประกอบการจะทำความสะอาดเฉพาะพื้นผิวสัมผัส แต่อาจจะละเลยการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเคยมีรายงานว่า ภายในเครื่องปรับอากาศ พบมีการปนเปื้อนเชื้อไวรัสในระบบระบายอากาศ

 

สธ. เผยภาพรวมผู้ติดเชื้อ กทม.พุ่งสูงขึ้น

ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สังเกตอาการตนเองและตรวจหาเชื้อ ATK สม่ำเสมอ โดยจำนวนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนสูงถึงร้อยละ 60 ส่วนผลการสอบสวนการระบาดใน กทม. คือกลุ่มร้านอาหารกึ่งปิดที่ปรับจากร้านอาหารประเภทผับ บาร์ ประมาณกลุ่มละ 5 รายขึ้นไป กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เริ่มมีรายงานได้รับเชื้อจากชุมชนและคนใกล้ชิดเพิ่มขึ้น จำนวน 47 ราย และกลุ่มผู้ที่มีประวัติผู้ป่วยยืนยัน 

 

สธ. เผยภาพรวมผู้ติดเชื้อ กทม.พุ่งสูงขึ้น

นายแพทย์สุทัศน์ ยังเน้นย้ำว่า ขอความร่วมมือประชาชน งดเข้าสถานที่เสี่ยงที่มีการระบายอากาศไม่ดี หรือสถานที่แออัด ชะลอการเดินทาง หากกลับจากต่างจังหวัดให้เฝ้าสังเกตอาการตนเองอย่างน้อย 14 วัน หากมีอาการให้ตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK  ผลเป็นบวก ให้โทรสายด่วน 1330 สปสช. และให้ประชาชนเร่งไปฉีดวัคซีน  สำหรับสถานประกอบการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด หากพบผู้ติดเชื้อให้ทำ Bubble and seal ในโรงงาน

 

สธ. เผยภาพรวมผู้ติดเชื้อ กทม.พุ่งสูงขึ้น