กรมการแพทย์ กำหนดเงื่อนไขกรณีผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์การรักษาแบบกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation รวมทั้งเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล หากมีอาการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ เงื่อนไขต่างๆมีอะไรบ้าง "เนชั่นออนไลน์" รวบรวมไว้แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

12 มกราคม 2565 กรมการแพทย์ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเพจเฟซบุ๊ก "กรมการแพทย์" ระบุถึงกรณีผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์การรักษาแบบกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation และเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล หากมีอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างทำ Home Isolation / Community Isolation ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

 

ทั้งนี้ กรมการแพทย์ กำหนดให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์การรักษาแบบกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ดังนี้

  • 1.เป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อย
  • 2.มีสุขภาพแข็งแรง อาจมีโรคร่วมที่รักษา และ สมารถควบคุมได้ตามดุลยพินิจของแพทย์
  • 3.อายุน้อยกว่า 75 ปี
  • 4.ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

 

ผู้ป่วยโควิด-19 อาการระดับไหน เข้าเกณฑ์ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล

สำหรับเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล หากมีอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างทำ Home Isolation / Community Isolation ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้

  • 1.เมื่อมีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ระยะเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง
  • 2.Oxygen saturation น้อยกว่า 94%
  • 3.หายใจเร็ว กว่า 20 ต่อนาที (ในผู้ใหญ่)
  • 4.กลุ่มผู้ป่วย 608 ที่มีความเสี่ยง หรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่มีอาการเปลี่ยนแปลง
  • 5.สำหรับผู้ป่วยเด็ก ที่มีอาการข้อ 1 หรือ 2 หรือมีอาการหายใจลำบาก หายใจเร็วเกินเกณฑ์อายุ ซึมลง ดื่มนม หรือทานอาหารน้อยลง

หมายเหตุ - ถ้ามีอาการผิดปกติ ต้องรีบให้ปรึกษาโรงพยาบาลที่รักษา

 

ผู้ป่วยโควิด-19 อาการระดับไหน เข้าเกณฑ์ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล
 

นอกจากนี้ กรมการแพทย์ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 ม.ค. 65 ดังนี้..

 

ผู้ป่วยโควิด-19 อาการระดับไหน เข้าเกณฑ์ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล

 

ผู้ป่วยโควิด-19 อาการระดับไหน เข้าเกณฑ์ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยโควิด-19 อาการระดับไหน เข้าเกณฑ์ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยโควิด-19 อาการระดับไหน เข้าเกณฑ์ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล


ข้อมูลเพิ่มเติม : แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation หรือ คลิกที่นี่

 

ที่มา : กรมการแพทย์