ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เผยผลการวิจัยเบื้องต้น ในการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิด PVNT50 ต่อสายพันธุ์เดลตาและ "โอมิครอน" เผย 6 สูตรฉีดกระตุ้นแอสตร้า "ไฟเซอร์เข็ม 3" ต้านเดลตา-โอมิครอนได้แค่ไหน มาดูข้อแนะนำทางการแพทย์กันตรงนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เผย 6 สูตร ฉีดกระตุ้นแอสตร้า "ไฟเซอร์เข็ม 3" ต้านเดลตา-โอมิครอนได้แค่ไหน ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เผยผลการวิจัยเบื้องต้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิด PVNT50 ต่อ สายพันธุ์ เดลตาและ "โอมิครอน" ด้วยการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" แอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ครึ่งโดสและไฟเซอร์เต็มโดสที่ 2 สัปดาห์หลังกระตุ้นเข็มที่ 3 ในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคหรือแอสตร้าเซนเนก้ามาแล้ว 2 เข็ม พบว่า 

เผย 6 สูตร ฉีดกระตุ้นแอสตร้า "ไฟเซอร์เข็ม 3" ต้านเดลตา-โอมิครอนได้แค่ไหน

เผย 6 สูตร ฉีดกระตุ้นแอสตร้า "ไฟเซอร์เข็ม 3" ต้านเดลตา-โอมิครอนได้แค่ไหน

สูตรที่ 1 ซิโนแวค+ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า

 

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ = 587 GMT
 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 170 GMT

 

สูตรที่ 2 ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์ครึ่งโดส

 

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ดี = 1,002 GMT
 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 1 เท่า = 507 GMT

เผย 6 สูตร ฉีดกระตุ้นแอสตร้า "ไฟเซอร์เข็ม 3" ต้านเดลตา-โอมิครอนได้แค่ไหน

สูตรที่ 3 ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์เต็มโดส

 

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ดี = 1,143 GMT
 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 1 เท่า = 531 GMT

 

สูตรที่ 4 แอสตร้าเซนเนก้า+แอสตร้าเซนเนก้า+แอสตร้าเซนเนก้า

 

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ดี = 121 GMT
 • สายพันธุ์โอมิครอนได้ไม่ดีนัก = 22 GMT

 

สูตรที่ 5 แอสตร้าเซนเนก้า+แอสตร้าเซนเนก้า+ไฟเซอร์ครึ่งโดส

 

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ดี = 674 GMT
 • สายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 232 GMT

เผย 6 สูตร ฉีดกระตุ้นแอสตร้า "ไฟเซอร์เข็ม 3" ต้านเดลตา-โอมิครอนได้แค่ไหน

เผย 6 สูตร ฉีดกระตุ้นแอสตร้า "ไฟเซอร์เข็ม 3" ต้านเดลตา-โอมิครอนได้แค่ไหน

เผย 6 สูตร ฉีดกระตุ้นแอสตร้า "ไฟเซอร์เข็ม 3" ต้านเดลตา-โอมิครอนได้แค่ไหน

 

สูตรที่ 6 แอสตร้าเซนเนก้า+แอสตร้าเซนเนก้า+ไฟเซอร์เต็มโดส

 

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ดี = 917 GMT
 • สายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 1 เท่า = 521 GMT

 

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ฉีดซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม และแอสตร้าเซนเนก้ามาแล้ว 2 เข็ม ควรฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ จะได้ระดับภูมิคุ้มกันที่สูงสุดทั้งต่อเดลตาและโอมิครอน

 

(หน่วยวัดเป็นค่า GMT = Geometric Mean Titer)

 

 

เผย 6 สูตร ฉีดกระตุ้นแอสตร้า "ไฟเซอร์เข็ม 3" ต้านเดลตา-โอมิครอนได้แค่ไหน

ขอขอบคุณที่มา : Siriraj Institute of Clinical Research

 

 

 

เผย 6 สูตร ฉีดกระตุ้นแอสตร้า "ไฟเซอร์เข็ม 3" ต้านเดลตา-โอมิครอนได้แค่ไหน