ศูนย์เอราวัณ เตรียมแผนรับมือผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มคู่สายด่วน 1669 เป็น 60 คู่สาย เสริมศักยภาพรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด และคอยรับโทรศัพท์ประชาชนที่โทรมาสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการดำเนินงานของศูนย์เอราวัณ (1669) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น

 

รวมทั้ง เพิ่มศักยภาพการนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนามกทม. หรือศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) หรือโรงพยาบาลในกรณีที่มีผู้ป่วยแสดงอาการหรือมีอาการรุนแรง กรุงเทพมหานคร

ศูนย์เอราวัณเพิ่ม 60 คู่สาย 1669 รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าระบบการรักษา


ศูนย์เอราวัณ (1669) สำนักการแพทย์ ได้ยกระดับการนำส่งผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาของโรงพยาบาล โดยศูนย์เอราวัณ 1669 ได้เพิ่มจำนวนคู่สายด่วนจากเดิม 30 คู่สาย เป็น 60 คู่สาย พร้อมเจ้าหน้าที่คอยบริการรับสายตลอด 24 ชั่วโมง  
 

ศูนย์เอราวัณเพิ่ม 60 คู่สาย 1669 รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าระบบการรักษา

คาดการณ์ว่า ภายในสัปดาห์หน้ามีแผนจะเพิ่มคู่สายอีก 60 คู่สาย โดยยังคงมีเป้าหมายนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาภายใน 1 วันโดยไม่ให้มีผู้ป่วยตกค้าง 

 

นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงศักยภาพการรับ-ส่งผู้ป่วย โดยร่วมกับเครือข่าย อาทิ เทศกิจ 50 เขต เจ้าหน้าที่ทหาร อาสาสมัคร  มูลนิธิต่างๆ ทำให้รับ-ส่งผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น จากเดิมสามารถรับผู้ป่วยได้วันละ 150 คน เพิ่มเป็นวันละ 300 คน โดยรถ 1 คัน จะรับผู้ป่วยวันละ 2 รอบๆ ละ 3 คน 
 

ศูนย์เอราวัณเพิ่ม 60 คู่สาย 1669 รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าระบบการรักษา