ครม.เคาะแล้ว ทุ่ม 574 ล้าน แก้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เผยทำลายแล้วกว่า 1.5 แสนตัว ชี้ยอดเกษตรกรยังไม่ได้รับเยียวยากว่า 4 พันราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

11 มกราคม 3565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ อนุมัติงบประมาณประจำปี 2565 ซึ่งเป็นงบกลาง จำนวน 574 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงในสุกร โดยเป็นค่าใช้จ่ายสุกรที่ถูกทำลาย ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.- 15 ต.ค. 2564

 

ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่กรมปศุสัตว์ได้ทำลายสุกรไปแล้ว แล้วยังไม่ได้รับเงินชดเชย จำนวน 4,941 ราย และสุกรจำนวน 159,453 ตัว จำนวนเงิน 574.1 1 ล้านบาท ในพื้นที่ 56 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะใช้แนวทางในการรับจัดสรรชดใช้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตามพ.ร.บ.โรคระบาด พ. ศ. 2558 ซึ่งได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินตามกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายราคาสัตว์ที่ถูกทำลายเนื่องจากเป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2560

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการระบบเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง กำกับดูแลให้เกษตรกรตลอดจนการป้องกันการควบคุมโรค ให้มีรั้วรอบฟาร์ม และตั้งจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นต้น

 

 

อย่างไรก็ตาม โรคระบาดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF มีมาแล้วกว่า 100 ปี แต่ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกัน ระยะที่รักษาโรคได้ ซึ่งในประเทศไทยทางกรมปศุสัตว์ และจุฬาฯ ร่วมกันทำวิจัยพัฒนาวัคซีน โดยขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 60-70 โดยคาดว่าสามารถผลิตวัคซีนใช้ได้ในปีนี้ และถือได้ว่าเป็นประเทศแรกของโลก

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด