svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

กกต.ยื่นศาล รธน. ยุบพรรค “ไทรักธรรม” เหตุให้เงินจูงใจคนมาเป็นสมาชิก

07 มกราคม 2565

ประเดิมยุบพรรคแรกของปี! กกต.ยื่นศาล รธน.ยุบพรรค “ไทรักธรรม” หลังพบให้ทรัพย์สินจูงใจคนสมัครเป็นสมาชิกพรรค แถมพบพิรุธตั้งสาขาหวังเงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง

     วันนี้ (7 ม.ค.) ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เดินมามายื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยนำเอกสารลับ 3 กล่องใหญ่ เพื่อขอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและสั่งยุบพรรคไทรักธรรม ในความผิดตามมาตรา 92 (3) ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กรณีให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจบุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

 

     โดยเรื่องดังกล่าว กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าพรรคไทรักธรรมมีการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งที่ผ่านมา แต่เมื่อตรวจสอบแล้วกลับพบว่าเป็นการจูงใจด้วยทรัพย์สินเพื่อให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค ซึ่งก่อนหน้านี้ กกต.ได้มีมติดำเนิดคดีอาญาไปแล้ว 
 

กกต.ยื่นศาล รธน. ยุบพรรค “ไทรักธรรม” เหตุให้เงินจูงใจคนมาเป็นสมาชิก

กกต.ยื่นศาล รธน. ยุบพรรค “ไทรักธรรม” เหตุให้เงินจูงใจคนมาเป็นสมาชิก

     นอกจากนี้ ยังพบว่าในการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองปี 2564 ที่มาตรา 83 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวนเงินเพื่อจัดสรรหาให้กับพรรคการเมือง โดย (4) ให้ใช้จำนวนสาขาพรรคการเมืองมาเป็นเกณฑ์ด้วยนั้น ปรากฏว่าหลังพรรคไทรักธรรมได้แจ้งข้อมูลจำนวนสาขาพรรคของปี 2563 ต่อ กกต. ว่ามีสาขาพรรคกว่า 100 แห่ง ซึ่งถือว่ามากกว่าทุกพรรคการเมือง   

 

กกต.ยื่นศาล รธน. ยุบพรรค “ไทรักธรรม” เหตุให้เงินจูงใจคนมาเป็นสมาชิก
 

     แต่ภายหลังจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองมีมติอนุมัติวงเงินสนับสนุนไปแล้ว พบว่าพรรคไทรักธรรมได้มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกสาขาพรรคจำนวน 79 สาขามายัง กกต. ทั้งที่เจตนารมณ์ของการจัดสรรเงินกองทุนฯที่กฎหมายกำหนดต้องการให้พรรคการเมืองนำเงินที่ได้ไปบำรุงสาขาพรรค การที่พรรคมาขอยกเลิกสาขาหลังได้รับอนุมัติวงเงินอุดหนุนแล้วจะถือว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์

 

กกต.ยื่นศาล รธน. ยุบพรรค “ไทรักธรรม” เหตุให้เงินจูงใจคนมาเป็นสมาชิก