“ชวน” สั่งด่วน งดประชุมสภาฯ 5-6 ม.ค. ตามแนวคิดมาตรการของนายกรัฐมนตรี ในการควบคุมโควิด-19 รอดูสถานการณ์-มาตรการ ศบค.ก่อนกำหนดวันประชุมอีกครั้ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 ธันวาคม 2564 นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีคำสั่งด่วนให้งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 5 และวันพฤหัสบดีที่ 6 ม.ค. 65 เพื่อให้ความร่วมมือตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรี ต่อแนวปฏิบัติของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ภายหลังเทศกาลปีใหม่ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้มีการรวมกลุ่ม หรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก

 

"ชวน"สั่งด่วนงดประชุมสภาฯ 5-6 ม.ค.คุมโควิดระบาด

ทั้งนี้จึงมีคำสั่งให้งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันดังกล่าว พร้อมทั้งได้หารือกับประธานวุฒิสภา เพื่อให้มีการปฏิบัติไปในทางเดียวกัน สำหรับการจะกลับมาประชุมเมื่อใดนั้น ต้องติดตามดูสถานการณ์ต่อไป  โดยเฉพาะการประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในวันที่ 7 ม.ค. 65  ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเป็นอย่างไร และมีมาตรการต่อไปอย่างไร จึงเรียนมายังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพี่น้องประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน