svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

คนไทยขอพรปีใหม่ 2565 อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น-ปราศจากโอมิครอน

31 ธันวาคม 2564

กรุงเทพโพลล์ เผย "พรปีใหม่ 2565 ที่คนไทยอยากขอ" พบอันดับ 1 ขอให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ของขวัญที่อยากได้มากที่สุด โครการคนละครึ่งเฟส 4

31 ธันวาคม 2564 กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “พรปีใหม่ 2565 ที่คนไทยอยากขอ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,117 คน พบว่า

 

พรที่ประชาชนอยากขอ ให้กับคนไทย  ประเทศไทย ในวาระขึ้นปีใหม่ 2565 คือ ขอให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ คิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมาคือ ขอให้ไม่มีโควิดสายพันธุ์ใหม่ ที่รุนแรงเกิดขึ้นอีก คิดเป็นร้อยละ 53.7 ขอให้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นมาอีก คิดเป็นร้อยละ 50.1 ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกันคิดเป็นร้อยละ 47.1 และขอให้ข้าวของไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง คิดเป็นร้อยละ 40.8

 

คนไทยขอพรปีใหม่ 2565 อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น-ปราศจากโอมิครอน

 

สำหรับของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบาลประยุทธ์ ที่คนไทยอยากได้มากที่สุด คือ คนละครึ่งเฟส 4 คิดเป็นร้อยละ 40.4 รองลงมาคือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้นปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 20.6 และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ เบี้ยประกันภัย 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.7 และลดเบี้ยให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คิดเป็นร้อยละ 10.1