กองทัพบก แจ้งปิดโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมเปิดให้บริการทันทีตามสถานการณ์ โควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 ธันวาคม 2564 ตามที่กองทัพบกได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (กรมแพทย์ทหารบก) บริเวณแหล่งชุมนุมนายทหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดให้บริการตรวจคัดกรองและรักษาพยาบาลโรคโควิด-19 แบบครบวงจรมาตั้งแต่ 25 ต.ค. 64 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองสะสม 9,236 ราย

 

กองทัพบก แจ้งปิดรพ.สนามศูนย์ฯ พร้อมเปิดให้บริการทันที หากโควิด-19ระบาด

 

 

 

 

แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น อีกทั้ง กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร ได้จัดจุดตรวจคัดกรองโควิดในสถานพยาบาลอย่างครอบคลุมแล้ว โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองฯ จะงดให้บริการตรวจคัดกรองโควิดชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป และพร้อมที่จะกลับมาให้บริการได้ทันที โดยพิจารณาตามสถานการณ์ในห้วงเวลาต่อไป 

 

กองทัพบก แจ้งปิดรพ.สนามศูนย์ฯ พร้อมเปิดให้บริการทันที หากโควิด-19ระบาด

สำหรับผู้ที่มีอาการหรือสงสัยว่าเข้าข่ายการติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง (ATK) ได้ตามสถานพยาบาลที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศไว้ หรือขอรับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งยังคงให้บริการตรวจคัดกรอง และรักษาพยาบาลโรคโควิดให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปด้วย

 

กองทัพบก แจ้งปิดรพ.สนามศูนย์ฯ พร้อมเปิดให้บริการทันที หากโควิด-19ระบาด