สถานีขนส่งเชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยว คาดรถโดยสารสาธารณะผ่านเข้า – ออกเพิ่มขึ้น 20% นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากับรถโดยสารสาธารณะเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากในช่วงเช้าวันที่ 31 ธ.ค.64 พร้อมตั้งจุดตรวจคัดกรอง ATK ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมพร้อมมาตรการรองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา และเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในวันหยุดต่อเนื่องช่วงเทศกาลปีใหม่2565 โดยคาดว่าจะเริ่มเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ในช่วงค่ำของวันที่ 30 ธ.ค.64 และเดินทางเข้ามาถึงจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเช้าของวันที่ 31 ธ.ค.64 โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณสถานีขนส่งโดยสารอย่างเข้มงวด

ขนส่งเชียงใหม่ตั้งจุดตรวจATKคัดกรองผู้โดยสาร

สำหรับปริมาณรถโดยสารสาธารณะผ่านเข้า –ออก ในเส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ช่วงปกติก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีรถโดยสารเข้า-ออก วันละ104 เที่ยว หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนหน้านี้ไม่มีการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนัก

 

หลังจากนั้นได้มีมาตรการผ่อนคลายให้สามารถเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะได้ ทำให้มีรถผ่านเข้า- ออกเพียงวันละ 44 เที่ยว เนื่องจากผู้โดยสารยังกังวลในการต้องโดยสารรถขนส่งสาธารณะ จึงเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น

 

อย่างไรก็ตามเชื่อว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่2565 ระยะเวลาประมาณ 7 วันนี้ จะมีปริมาณรถโดยสารสาธารณะผ่านเข้าออกเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 ซึ่งมีรถเพียงพอที่จะรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่

ขนส่งเชียงใหม่ตั้งจุดตรวจATKคัดกรองผู้โดยสาร

ขณะเดียวกันปริมาณรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางภาคเหนือตอนบน และจังหวัดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพฯ คาดว่าจะมีการปริมาณรถเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากเดิมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีรถผ่านเข้า-ออกวันละ 122 เที่ยว เพื่อรองรับประชาชนที่เข้ามาทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทากลับภูมิลำเนาในเขตภาคเหนือตอนบน และจังหวัดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพฯ

ขนส่งเชียงใหม่ตั้งจุดตรวจATKคัดกรองผู้โดยสาร

สำหรับการเตรียมความพร้อมทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เตรียมพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุด เพื่อทำการคัดกรองตรวจ ATK ระหว่างเวลา 08.30 -15.00 น. ให้กับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร รวมถึงผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงเช้าของวันที่ 31 ธ.ค.64 ที่จะเริ่มมีรถโดยสารสาธารณะจากกรุงเทพฯ เข้ามาในพื้นที่ และคาดว่าจะเป็นวันที่มีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก หลังจากที่ได้มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน