การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษรวม 5 สายทาง เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 ธันวาคม 2564 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด จัดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ตามนโยบายของรัฐบาล ในการมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้แก่ประชาชน

 

ทั้งนี้ได้ยกเว้นค่าผ่านทาง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 24.00 น. รวม 5 วัน

 

เริ่มวันนี้! กทพ. เปิดขึ้นทางด่วนฟรี 5 สายทาง รับช่วงเทศกาลปีใหม่

 

สำหรับ การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 5 สายทาง โดยเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 24.00 น. รวม 5 วัน มีดังนี้

  • ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี)
  • ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์)

 

 

นอกจากนี้ได้ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัดยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 3 สายทาง โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 24.00 น. รวม 2 วัน ดังนี้

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1)
  • ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด)

 

เริ่มวันนี้! กทพ. เปิดขึ้นทางด่วนฟรี 5 สายทาง รับช่วงเทศกาลปีใหม่

นอกจากนี้ กทพ. ยังได้จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษ เดินทางเข้า-ออก กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 จุด ดังนี้

 

  • ด่านฯ ขาออกเมือง (ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - วันที่ 1 มกราคม 2565 ) จำนวน 3 จุด ด่านฯ บางแก้ว 1 ด่านฯ ฉิมพลี ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) เวลา 07.00 – 21.00 น.
  • ด่านฯ ขาเข้าเมือง (ระหว่างวันที่ 2 - 4 มกราคม 2565) จำนวน 3 จุด ด่านฯ ดาวคะนอง ด่านฯ จตุโชติ และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) เวลา 07.00 – 21.00 น.

 

เริ่มวันนี้! กทพ. เปิดขึ้นทางด่วนฟรี 5 สายทาง รับช่วงเทศกาลปีใหม่