ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าฯกทม. ขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครบ 3 ปี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 306,921,859 บาท 

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ของ ดร.เอ้ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังนี้

เงินสด 100,000 คู่สมรส 800,000 บาท

เงินฝาก 5,335,070.53 บาท คู่สมรส 14,425,524.22 บาท 

เงินลงทุน 19,393,964.27 คู่สมรส 33,973,104.00 บาท

คู่สมรส มีเงินให้กู้ยืม 16,807,702.81 บาท

ที่ดิน 32,100,000 บาท

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 65,000,000 บาท คู่สมรส 30,000,000 บาท

ยานพาหนะ 2,800,000 บาท คู่สมรส 8,700,000 บาท

สิทธิสัมปทาน 8,000,000 บาท 

ทรัพย์สินอื่น 9,000,000 บาท คู่สมรส 95,680,000 ล้าน

รวมทรัพย์สิน 141,729,034.80 ล้าน คู่สมรส 200,386,331.03 ล้าน

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 342,115,365.83 บาท 

หนี้สินรวม 35,193,506.50 บาท

ดร.เอ้ และคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 306,921,859 บาท   

ป.ป.ช.เปิดกรุ"ดร.เอ้"ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 306 ล้านบาท 

กรุงเทพธุรกิจ ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2564 พบว่า หลังการเปิดต้วเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. 

ดร.เอ้ สุชัชวีร์ มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 7 แห่ง แบ่งเป็น

“กรรมการอิสระ” ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 3 แห่ง ได้แก่

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

อีก 4 แห่งเป็นบริษัทจำกัด ได้แก่ 

1.บริษัท เชส ฮอสพิทาลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 ทุนปัจจุบัน 10 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ปรากฏชื่อ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ นายสมศักดิ์ เธียรวิวัฒน์นุกูล นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 20 บาท ขาดทุนสุทธิ 3,121,984 บาท

ป.ป.ช.เปิดกรุ"ดร.เอ้"ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 306 ล้านบาท 

2.บริษัท แรมเซีย 2020 จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจการศึกษาอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ปรากฏชื่อ นางสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายเจต ประภามนตรีพงศ์ นายกมล เกียรติเรืองกมลา นายนิพพิชน์ นริญปพันธุ์ เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 295 บาท ขาดทุนสุทธิ 794,230 บาท

 

3.บริษัท คลีน แอนด์ โก จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2564 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2564 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจ กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ ปรากฏชื่อ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายเกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง นางสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ เป็นกรรมการ

ยังไม่มีข้อมูลนำส่งงบการเงิน

 

4.บริษัท ซีโร่ ไนน์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2552 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการด้านการแข่งขันกีฬา ปรากฏชื่อ นายนพพร วาทิน และนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 ไม่มีรายได้ รายจ่าย 5,000 บาท ขาดทุนสุทธิ 5,000 บาท

สำหรับบริษัท ซีโร่ ไนน์ จำกัด มีความเชื่อมโยงกับบริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ฟุตบอล จำกัด (คนละบริษัทกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด เจ้าของสมโสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) และบริษัท นายสิบสาม จำกัด ที่มีชื่อของอดีตนักเตะทีมชาติไทย เช่น นายตะวัน ศรีปาน และนายโชคทวี พรหมรัตน์ เป็นกรรมการ