svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ชู “กัญชา" เป็น "พืชเศรษฐกิจสร้างชาติ"

26 ธันวาคม 2564

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ชูคอนเซปต์  “กัญชานำไทย สมุนไพรสร้างชาติ”  โชว์ศักยภาพของกัญชาพืชเศรษฐกิจใหม่จะสร้างรายได้เข้าประเทศ จากผู้ประกอบการ  ภาครัฐ เอกชน และวิสาหกิจชุมชน

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า  การจัดงานอมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 18  กำหนดหัวข้อเรื่องกัญชานำไทย สมุนไพรสร้างชาติ

 

การจัดงานทางกรมฯ เชิญเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกสมุนไพรหรือชมรมหมอยาสมุนไพรมาร่วมงาน ในลักษณะของการนำสมุนไพรหรือการนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านมาสาธิต จัดจำหน่าย และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์

 

 

 

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ชู “กัญชา" เป็น "พืชเศรษฐกิจสร้างชาติ"

 

 

ปีนี้มุ่งเน้นเนื้อหาเรื่องของกัญชา ดังนั้นนิทรรศการลานวัฒนธรรมจึงได้รวบรวมความพิเศษของการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ตามแบบฉบับในวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น

 

  • ทางภาคเหนือ มีชนเผ่าต่างๆ นำกัญชาไปใช้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตามประเพณีวิถีความเชื่อ ทำเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม นำมาเป็นยาที่ต้องมีประจำบ้านทุกบ้าน เพราะว่าสรรพคุณของกัญชาช่วยการเสริมสร้างความแข็งแรง

 

  • ภาคกลางในอดีต จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองท่าส่งกัญชาไปจีน เป็นเมืองที่มีความผูกพันกับการประดิดประดอยงานศิลปะวัฒนธรรมการปรุงแต่งอาหารเพื่อไปถวายเจ้านาย  ตำรับอาหารหลายเมนูมีส่วนผสมกัญชา  

 

 

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ชู “กัญชา" เป็น "พืชเศรษฐกิจสร้างชาติ"

 

  • ภาคใต้ มีสายพันธุ์กัญชาที่มีลักษณะจำเพาะ  มักนำมาปรุงเป็นตำรับยาบำรุงกำลัง และมีตำรับยาหลายตำรับที่ใช้กัญชาเป็นส่วนผสมอยู่ระหว่างการรวบรวมความรู้ต่างๆ

 

 

นอกจากนี้ยังมี ลุงดำแห่งเกาะเต่า  เรียนรู้พัฒนาตำรับยาและสายพันธุ์กัญชาจนเป็นที่ยอมรับ

 

 

  • อีสาน เรียกว่าแหล่งการปลูกหรือการพัฒนา  สายพันธุ์กัญชาที่เป็นแหล่งสำคัญ คือลุ่มน้ำสงครามได้แก่ นครพนม  สกลนคร มุกดาหาร เป็นที่นิยมตั้งแต่สมัย      ที่ทหารอเมริกันมารบในสงครามเวียดนามและใช้กัญชาเพื่อความผ่อนคลาย

 

 

 

ทั้งนี้ความคาดหวังการส่งเสริมการนำกัญชามาใช้ประโยชน์จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

 

ระดับที่ 1.การใช้ในวิถีชีวิต ทางกรมฯ กำลังรวบรวมความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และจะส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เหล่านั้น

 

ระดับที่ 2.ส่งเสริมให้มีการนำเอากัญชาที่ปลูกแล้วแปรรูปไปสู่การใช้ในเรื่องของยาพื้นบ้านหรือยาแผนไทย

 

 

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ชู “กัญชา" เป็น "พืชเศรษฐกิจสร้างชาติ"

 

 

ระดับที่ 3.การส่งเสริมเชิงอุตสาหกรรม มีการทำสารสกัดซึ่งมีข้อมูลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ การวิจัยทางการแพทย์เพื่อสร้างความยอมรับความน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ

 

"สรุปรวมคือกัญชาจะอยู่ในเรื่องปัจจัย 4 ในชีวิตของมนุษย์”

 

 

 

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ชู “กัญชา" เป็น "พืชเศรษฐกิจสร้างชาติ"

 

 

นอกจากนี้ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 18 ยังมีกิจกรรมไฮไลท์บริเวณลานวัฒนธรรมที่Trash กับวิถีกัญชาแต่ละภาค อาทิ

 

ภาคเหนือ นวัตกรรมการสกัดและอุปกรณ์การปลูกกัญชา สาธิตการชงชา ไวน์จากกัญชา โดยใช้เทคนิคการต้มแบบ Non-Cafeine

 

ภาคอีสาน ชูจุดเด่น กัญชาริมฝั่งโขง เมล็ดพันธุ์กัญชาพันธุ์อิสระ 01  คลินิกหางกระรอก หรือบูธNongKhai Sabaidee

 

ภาคกลาง มีสาธิตการคั่วกัญชา การหุงกัญชา การทำน้ำมัน  อาหารสมุนไพรใส่กัญชา

 

ภาคใต้ 108 ตำรับภูมิปัญญากัญชาใต้ และการแสดงน้ำมันกัญชาเคดี  เป็นต้น 

 

โดยงานจัดแสดงถึงวันที่ 26 ธ.ค. เวลา 10.00-20.00 น. ณ พารากอนฮอลล์  ชั้น 5 สยามพารากอน  

 

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ชู “กัญชา" เป็น "พืชเศรษฐกิจสร้างชาติ"