กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวัน สถานการณ์ดีขึ้น มีเรือนจำพ้นจากการระบาดเพิ่ม 2 แห่ง คงเหลือเรือนจำแพร่ระบาดเพียง 8 แห่ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เวลา 12.00 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.) พบผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 57 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นการตรวจพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ โดยไม่มีรายงานการเสียชีวิตติดต่อกัน 13 วันแล้ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 950 ราย (กลุ่มสีเขียว 78.1% สีเหลือง 21.5% และสีแดง 0.4%) มีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 83,737 ราย หรือ 96.2% ของผู้ติดเชื้อสะสม 87,006 ราย เสียชีวิตสะสม 185 ราย คิดเป็น 0.21% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

ราชทัณฑ์ เผย คงเหลือเรือนจำแพร่ระบาด 8 แห่ง

นายอายุตม์ กล่าวว่า สถานการณ์ของเรือนจำแพร่ระบาดในวันนี้ดีขึ้นค่อนข้างมาก มีเรือนจำที่พ้นจากการระบาดเพิ่ม 2 แห่ง คือ เรือนจำอำเภอฝาง และเรือนจำอำเภอปากพนัง ขณะที่ไม่พบเรือนจำระบาดเพิ่มต่อเนื่องนาน 8 วัน จึงมีเรือนจำสีขาวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 134 แห่ง และเรือนจำสีแดงลดลงที่ 8 แห่ง ซึ่งในจำนวนดังกล่าว เป็นเรือนจำที่อยู่ระหว่างควบคุมการระบาดเพียง 3 แห่ง คือ เรือนจำจังหวัดกระบี่ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก และเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และเป็นเรือนจำที่อยู่ในแผนสิ้นสุดการระบาดของโรค            (แผน EXIT) ทั้งสิ้น 5 แห่ง ซึ่งจะทยอยพ้นจากการระบาดในระยะต่อไป

 

ด้านการบริหารจัดการวัคซีนของกรมราชทัณฑ์ ปัจจุบัน มีผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำและทัณฑสถานได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือครบโดสแล้ว จำนวน 265,438 ราย หรือคิดเป็น 94.4% ของจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 281,232 ราย

ราชทัณฑ์ เผย คงเหลือเรือนจำแพร่ระบาด 8 แห่ง