ศบค. เผย พบคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่ ส่วนใหญ่ติดเชื้อภายในครอบครัว ชลบุรี หนักสุด ระบุ 3 จว.มีผู้ติดเชื้อเกิน 100 “กทม.-ชลบุรี-สมุทรปราการ” และ 3 จว.ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ “ชัยภูมิ-หนองบัวลำภู-มุกดาหาร” แจง เดินทางเข้าไทยทุกคน ใช้มาตรฐานเดียว เลื่อน "Test & Go" ด่านหนองคาย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 ธันวาคม 2564 แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันที่ 22 ธันวาคม ว่า สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 2,532 ราย ติดเชื้อในประเทศ 2,443 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 41 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 48 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,170,198 รายผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 2,199,061 ราย หายป่วยแล้ว 3,191 ราย หายป่วยสะสม 2,1111,962 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย เสียชีวิตสะสม 21,377 ราย คิดเป็น 0.99%

ศบค.เผย พบคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่ ระบุ 3 จว.ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ

สำหรับผู้เสียชีวิตเป็นชาย 18 ราย หญิง 13 ราย 90% เป็นกลุ่มเสี่ยงมีอายุมากกว่า 60 ปี และมีโรคเรื้อรัง จังหวัดที่รายงานเสียชีวิตสูงสุด คือ นครศรีธรรมราช 4 ราย พบว่า ผู้เสียชีวิต 20 ราย ไม่ได้รับวัคซีนคิดเป็น 65% ขณะที่ผู้ป่วยรักษาอยู่ 38,202 ราย ในโรงพยาบาล 18,903 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 19,299 ราย อาการหนัก 845 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 231 ราย

ศบค.เผย พบคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่ ระบุ 3 จว.ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ

ผู้ได้ฉีดวัคซีนแล้ว 100,615,878 โดส เข็มที่หนึ่งเพิ่มขึ้น 81,746 ราย สะสม 50,685,890 ราย คิดเป็น 70.4% ของประชากร เข็มที่สองเพิ่มขึ้น 166,334 ราย สะสม 44,653,467 ราย คิดเป็น 62.0% ของประชากร เข็มที่สามเพิ่มขึ้น 195,957 ราย สะสม 5,276,521 ราย คิดเป็น 7.3% ของประชากร

ศบค.เผย พบคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่ ระบุ 3 จว.ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ

อย่างไรก็ตามล่าสุดอย. ได้อนุมัติการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี โดยขนาดการฉีดวัคซีนในเด็ก จะไม่เท่ากับขนาดการฉีดวัคซีนของผู้ใหญ่ ดังนั้นจะต้องมีการประชุมและหารือในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อที่จะได้มีมติออกมาว่า ขนาดที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ควรจะเป็นเท่าไหร่ และมีขั้นตอนในการฉีดอย่างไร

ศบค.เผย พบคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่ ระบุ 3 จว.ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ

สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศรายใหม่สูงสุดจำนวน 10 อันดับแรก ได้แก่กรุงเทพมหานคร 421 ราย รวมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 22 ธันวาคม 436,460 ราย ชลบุรี 150 ราย รวม 11,138 ราย สมุทรปราการ 128 ราย รวม 131,405 ราย นครศรีธรรมราช 71 ราย รวม 46,537 ราย ขอนแก่น 70 ราย รวม 23,728 ราย ตาก 70 ราย รวม 25,207 ราย นครสวรรค์ 68 ราย รวม 17,313 ราย ปัตตานี 67 ราย รวม 48,027 ราย กระบี่ 58 ราย รวม 11,766 รายและแม่ฮ่องสอน 58 ราย รวม 3,232 ราย อย่างไรก็ตามมีรายงาน 3 จังหวัด ที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ ได้แก่ ชัยภูมิ หนองบัวลำภู และมุกดาหาร

ศบค.เผย พบคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่ ระบุ 3 จว.ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ

ทั้งนี้ จากที่ประชุม EOC กระทรวงสาธารณสุขวันนี้ ( 22 ธ.ค.)เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา มีการรายงานลักษณะของการแพร่ระบาดการติดเชื้อ ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีรายงานติดอันดับ 1 ใน 5 มาตลอด โดยพบว่า การแพร่ระบาดในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการแพร่ระบาดตั้งแต่ช่วงสิงหาคม แต่ในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นมา การแพร่ระบาดแบบคลัสเตอร์ ที่ทำงาน ชุมชน ครอบครัว เป็นส่วนใหญ่ ผู้ติดเชื้อเป็นวัยทำงานอายุ 25-34 ปีมากสุด รองลงมา ช่วงอายุ 35-44 ปี ปัจจัยเสี่ยงการแพร่ระบาด มาจากคนในครอบครัวสูงถึง 45% สัมผัสในที่ทำงาน 44% ถึงแม้ว่าจะมีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วถึง 92.6% และได้รับวัคซีนครบสองเข็ม 85.9% ซึ่งมีความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนที่สูงมาก

ศบค.เผย พบคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่ ระบุ 3 จว.ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ

แต่ทางจังหวัดได้มีการปรับมาตรการและเข้มงวดมาตรการ สถานประกอบการที่ลงไปสอบสวนและสำรวจ เช่น สถานประกอบการ โรงงาน โรงเรียน ร้านอาหาร

ทั้งนี้มีการวิเคราะห์การแพร่ระบาดของกลุ่มคนทำงาน หลังจากเลิกงานมีการไปดื่มสุรา สังสรรค์ในหลายที่ ทำให้มีการแพร่กระจายจากกลุ่มคนที่อยู่ในวงงานเลี้ยงสังสรรค์ จากร้านอาหารไปติดคนในครอบครัว หากมีผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน ก็อาจจะมีการติดเชื้อไปด้วย โดยจะเป็นการติดเชื้อวนไปในกลุ่มดังกล่าวข้างต้น

ศบค.เผย พบคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่ ระบุ 3 จว.ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ

ศบค.เผย พบคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่ ระบุ 3 จว.ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ

ดังนั้นจังหวัดชลบุรี จึงมีการเน้นย้ำในการทำเรื่องโควิดฟรีเซ็ตติ้งทุกสถานประกอบการที่มีความเสี่ยง ในโรงเรียนจะมีการสุ่มตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ เน้นย้ำทุกโรงงานให้พนักงานฉีดวัคซีนให้ครบ 100% ส่วนร้านอาหารขอความร่วมมือจาก อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยกำกับติดตามผู้ประกอบการร้านอาหาร ให้ทำตามมาตรการอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีการแพร่ระบาดในร้านอาหาร วงสุรา เป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีการเน้นย้ำมาตรการควบคุมในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ตรวจ ATK ก่อนกลับภูมิลำเนา และตรวจอีกครั้งหลังกลับเข้าสู่ที่ทำงาน

 

ส่วนการระบาดในคลัสเตอร์อื่น ยังมีการรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยคลัสเตอร์ในโรงงาน สถานประกอบการ พบในจังหวัดปราจีนบุรี ขอนแก่น กทม. คลัสเตอร์ตลาด ปราจีนบุรี สงขลา สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา และอุบลราชธานี  คลัสเตอร์ทางศาสนา งานศพ พบที่สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และในวันนี้(22 ธ.ค)มีรายงานการติดโควิดในงานแต่ง ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และเดินทางกลับไปยังจังหวัดมหาสารคาม คลัสเตอร์ร้านอาหาร ที่จันทบุรี

 

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการประชุมพิจารณากันอีกครั้งในวันที่ 4 มกราคม 2565 เท่ากับว่า หลังจากนี้จะกลับมาใช้ Test and Go อีกหรือไม่ เพื่อจะได้วางแผนการเดินทางกลับมา แพทย์หญิงสุมนี กล่าวว่า ที่ประชุมศบค. ได้มีการชี้แจงถึงมาตรการที่เราได้ออกไปเมื่อวาน จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ก่อนว่า หลังจากที่ออกมาตรการไป การติดเชื้อโอมิครอนทั่วโลกเป็นอย่างไร และสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นอย่างไร เพื่อปรับรูปแบบวางแผนว่า มาตรการจะเป็นไปในทิศทางใด ดังนั้นวันที่ 4 มกราคม 2565 จะต้องประเมินสถานการณ์ก่อน ยังไม่มีการบอกว่าจะลดหรือเพิ่มมาตรการ

 

ต่อข้อถามว่า ในส่วนของคนไทยที่จะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศในช่วงนี้ จะต้องกักตัวหรือเข้ามาตรการอย่างไร แพทย์หญิงสุมนี กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ เมื่อเข้ามาในประเทศไทยช่วงนี้จะต้องใช้มาตรการเดียวกัน คือ กักตัว และตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง คือวันแรกที่มาถึงประเทศ กับวันที่ 5-6 

 

ส่วนก่อนหน้านี้มีกำหนดเปิดด่านที่จ.หนองคาย แล้วใช้ระบบ Test and Go ให้เดินทางเข้าประเทศ ตอนนี้ยังจะดำเนินการตามแผนเดิมหรือไม่ แพทย์หญิงสุมนี กล่าวว่า การเปิดด่านที่หนองคายเป็นการเปิดลักษณะ Test and Go  แต่เป็นการเปิดทางบกที่แรก ที่มีการพูดคุยเป็นพื้นที่นำร่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ที่มีการปิดระบบ Test and Go ทางอากาศแล้ว สำหรับทางบกจำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน แล้วจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งจังหวัดหนองคาย รวมถึงชายแดนที่ติดกัน คือประเทศลาว

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด