ครม.เห็นชอบของขวัญปีใหม่ 2565 มอบให้กับผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40  เหลือร้อยละ 60 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ครม.เห็นชอบของขวัญปีใหม่ 2565 จากกระทรวงแรงงาน เพื่อมอบให้กับผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ โดยมีมติ ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40  เหลือร้อยละ 60 เป็นระยะเวลา 6 เดือน รายละเอียดดังนี้ 

 

ผู้ประกันตน ม.40 เคาะลดเงินสมทบเหลือ 60%

ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 42 บาทต่อเดือน จากเดิม 70 บาทต่อเดือน

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับค่าทดแทนขาดรายได้

 • ผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป วันละ 300 บาท
 • ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) ใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป วันละ 200 บาท
 • เงื่อนไขการรับสิทธิ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกัน  ไม่เกิน 30 วัน / ปี 
 • ผู้ป่วยนอก(ไม่นอนโรงพยาบาล) หยุดไม่เกิน 2 วัน (ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง) ครั้งละ 50 บาท

2. กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้

 •  ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือน (ขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน) 500 - 1,000 บาท
 • ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นระยะเวลา เป็นเวลา 15 ปี
 • เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท

3. กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ

 •  ผู้จัดการศพ ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท
 • จ่ายเงินสบทบครบ 60 เดือน ก่อนเสียชีวิต ได้รับเงินเพิ่ม รับเพิ่ม 8,000 บาท

4. กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล

 • สะสมเงินบำเหนัจชราภาพ(เงินออม)จากเงินสมทบ เดือนละ (ได้รับเงินเมื่ออายุครบ 60 ปี และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน) ไม่คุ้มครอง
 • จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือนรับเงินเพิ่ม ไม่คุ้มครอง 
 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ ไม่เกินเดือนละ ไม่คุ้มครอง

5. กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินรายเดือน

 • ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแรกเกิด ถึง 6ปีบริบูรณ์ (จ่ายเงินสมทบ 24 ใน 36 เดือน) ไม่คุ้มครอง

 

ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 60 บาทต่อเดือน จากเดิม 100 บาทต่อเดือน

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับค่าทดแทนขาดรายได้

 • ผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป วันละ 300 บาท
 • ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) ใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป วันละ 200 บาท
 • เงื่อนไขการรับสิทธิ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกัน ไม่เกิน 30 วัน / ปี 
 • ผู้ป่วยนอก(ไม่นอนโรงพยาบาล) หยุดไม่เกิน 2 วัน (ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง) ครั้งละ 50 บาท

2. กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้

 • ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือน (ขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน)  500 - 1,000 บาท
 • ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นระยะเวลา เป็นเวลา 15 ปี
 • เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท

3. กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ

 • ผู้จัดการศพ ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท
 • จ่ายเงินสบทบครบ 60 เดือน ก่อนเสียชีวิต ได้รับเงินเพิ่ม รับเพิ่ม 8,000 บาท

ผู้ประกันตน ม.40 เคาะลดเงินสมทบเหลือ 60%

 

4. กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล

 • สะสมเงินบำเหนัจชราภาพ(เงินออม)จากเงินสมทบ เดือนละ (ได้รับเงินเมื่ออายุครบ 60 ปี และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน) 50 บาท
 • จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือนรับเงินเพิ่ม ไม่คุ้มครอง 
 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ ไม่เกินเดือนละ ออมเพิ่มได้ 1,000 บาท

5. กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินรายเดือน

 • ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแรกเกิด ถึง 6ปีบริบูรณ์ (จ่ายเงินสมทบ 24 ใน 36 เดือน) ไม่คุ้มครอง

ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 180 บาทต่อเดือน จากเดิม 300 บาทต่อเดือน

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับค่าทดแทนขาดรายได้

 • ผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป  วันละ 300 บาท
 • ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) ใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป  วันละ 200 บาท
 • เงื่อนไขการรับสิทธิ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกัน  ไม่เกิน 90 วัน / ปี 
 • ผู้ป่วยนอก(ไม่นอนโรงพยาบาล) หยุดไม่เกิน 2 วัน (ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง) ไม่คุ้มครอง

2. กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้

 • ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือน (ขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน) 500 - 1,000 บาท
 • ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นระยะเวลา  ตลอดชีวิต
 • เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท

3. กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ

 • ผู้จัดการศพ ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท
 • จ่ายเงินสบทบครบ 60 เดือน ก่อนเสียชีวิต ได้รับเงินเพิ่ม ไม่คุ้มครอง

ผู้ประกันตน ม.40 เคาะลดเงินสมทบเหลือ 60%

 

4. กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล

 • สะสมเงินบำเหนัจชราภาพ(เงินออม)จากเงินสมทบ เดือนละ (ได้รับเงินเมื่ออายุครบ 60 ปี และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน) 150 บาท
 • จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือนรับเงินเพิ่ม รับเพิ่ม 10,000 บาท
 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ ไม่เกินเดือนละ ออมเพิ่มได้ 1,000 บาท

5. กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินรายเดือน

 • ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแรกเกิด ถึง 6ปีบริบูรณ์ (จ่ายเงินสมทบ 24 ใน 36 เดือน) คนละ 200 บาท (คราวละไม่เกิน 2 คน)

 

ส่วนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับทั้ง 3 ทางเลือก ยังคงเดิม ทั้งนี้ จากการลดอัตราเงินสมทบดังกล่าวมีผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับประโยชน์กว่า 10.57 ล้านคน เกิดหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 1,408 ล้านบาท

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด