คณะรัฐมนตรีรับทราบโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 ให้แก่ประชาชนจาก 7 หน่วยงาน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 ให้แก่ประชาชนจาก 7 หน่วยงานประกอบด้วย

 

 

ครม.รับทราบโครงการของขวัญปีใหม่ 2565 ของ 7 หน่วยงาน

 

กระทรวงกลาโหม ดำเนินโครงการ “เติมความสุขให้คนไทย ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ จากใจทหาร” เช่น จัดเตรียมกำลังเตรียมพร้อม เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนและพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศ, จัดตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว 500 จุดทั่วประเทศ

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวทางทะเล 6 จุด, จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก 80 แห่ง, เปิดแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ในเขตทหารทั่วประเทศ 35 แห่ง และให้บริการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางศาสตร์พระราชา จำนวน 30 แห่ง

 

ส่วนของขวัญปีใหม่ของกระทรวงพลังงาน เช่น การลดและตรึงราคาพลังงาน โดยตรึงราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 , การแจกคูปองส่วนลดสำหรับซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 และสินค้าชุมชน

 

 

ครม.รับทราบโครงการของขวัญปีใหม่ 2565 ของ 7 หน่วยงาน

 

โดยแจกคูปองส่วนลดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สิทธิละ 500 บาท จำนวน 10,000 สิทธิ และแจกคูปองส่วนลดร้อยละ 50  สำหรับซื้อสินค้าชุมชน มูลค่าส่วนลดไม่เกิน 300 บาท จำนวน 28,000 สิทธิ และแจกคูปองส่วนลดสำหรับที่พักที่เขื่อนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสิทธิละ 2 ห้อง จำนวน 15,000 สิทธิ

 

กระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการภายใต้แนวคิด “130ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนรับปีใหม่ 2565” เช่น สถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดดอกเบี้ย, เชฟชุมชน...เรียนฟรี มีทุนให้, ติดมิเตอรใหม่ ลดราคา การประปาฯจัดให้, มหานครสดใส ชาร์จไฟกับกฟน.,

 

ของถูก ขายฟรี ของดี พาส่งออก, “DOPA Citizen Service” บริการวิถี...ใหม่ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว, คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ใกล้บ้าน,Click ชุมชน...เรียนรู้ ดู เที่ยวทั่วไทย และผังเมือง delivery

กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำโครงการ "ส่งสุขวิถีใหม่ สืบสานวิถีไทย ปลอดภัยสร้างสรรค์" เช่น กิจกรรมทางศาสนาเสริมสร้างความเป็นศิริมงคล สวดมนต์ข้ามปี, กิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์,กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ส่งความสุขแบบไทย เป็นต้น  

 

 

ครม.รับทราบโครงการของขวัญปีใหม่ 2565 ของ 7 หน่วยงาน

 

กระทรวงอุตสาหกรรม เช่น การอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ, การเสริมสภาพคล่องการดำเนินธุรกิจ, การยกระดับผู้ประกอบการ และการดูแลเกษตรกรและประชาชน เป็นต้น

 

สำนักงานกพร. ได้รวบรวมงานบริการของรัฐที่มีช่องทางการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชาชน ในหัวข้อ “e-Service ภาครัฐฉับไว ส่งความสุขทั่วไทย เพื่อคนไทยทุกคน” รวม 325 งานบริการ โดยจัดทำแค็ตตาล็อกที่ประชาชนสามารถสแกน QR Code หรือกดลิงค์เพื่อเข้าใช้บริการออนไลน์ได้ทันที  

 

และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการเร่งรัดการดำเนินงานกลั่นกรองภาพผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ  และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน 400,000 ไร่ จัดคนลงพื้นที่แล้ว 10,000 ราย และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจำนวน 9,500 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน 2565