ประกันสังคม เตรียมชง ครม. 21 ธ.ค.นี้ จ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้กับกลุ่ม นักร้อง นักดนตรี และผู้ทำงานสถานบันเทิง ดีเดย์โอนรอบแรก 29 ธ.ค.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

16 ธันวาคม 2564 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แถลงภายหลังการหารือร่วมกับ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ในรายละเอียดมาตราการเยียวยา ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ม.40) ที่ประกอบอาชีพนักร้อง นักดนตรีกลางคืน ฯลฯ ว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะนำเรื่องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 21 ธ.ค.นี้  จากนั้นเริ่มจ่ายเงินเยียวยาในวันที่ 29 ธ.ค. 64 ในอัตรารายละ 5,000 บาท 1 เดือน ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์  

 

เคาะแล้ว! ประกันสังคม ชง ครม. เยียวยานักดนตรี-สถานบันเทิง เริ่มโอน 29 ธ.ค.นี้

 

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการเยียวยาต้องเป็นผู้เป็นสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่ทำงานในสถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะ และเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบ
 

“ประกันสังคมจะเริ่มจ่ายเงินในวันที่ 29 ธ.ค.64 เบื้องต้นจะได้รับก่อนจำนวน 20,000 กว่าคน และจะเร่งรัดให้ครบจำนวน 100,000 คนที่ได้มีการลงทะเบียนไว้กับสมาคม ฯ โดยโครงการดังกล่าวจะให้โอนเงินเยียวยาเสร็จไม่เกินเดือน มี.ค. 65 จึงอยากให้นักดนตรีติดต่อกับสมาคมฯ เพื่อที่จะรับรองและรีบเยียวยาต่อไป ”  เลขาธิการประกันสังคม กล่าว

 

เคาะแล้ว! ประกันสังคม ชง ครม. เยียวยานักดนตรี-สถานบันเทิง เริ่มโอน 29 ธ.ค.นี้

 

ด้าน นางสุดา ชื่นบาน อุปนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพนักดนตรี หรือธุรกิจบันเทิงที่อยู่ภายในร้าน หรือมีกิจการที่นายจ้างนำเข้าเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 (ม.33) และมาตรา 39 (ม.39) จะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (ม.40) และได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จะเป็นผู้เซ็นรับรอง ว่าเป็นนักดนตรีจริงๆ

 

สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขณะนี้มียอดสมาชิกอยู่จำนวน 100,000 คน และไม่เพียงแค่นักร้อง นักดนตรีเท่านั้น ยังรวมถึงศิลปะการแสดงอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็น ลิเก หรือ ตลก ก็สามารถเข้ามาขอการรับรองเพื่อขอรับการเยียวยาได้เช่นกัน

 

นางสุดา ชื่นบาน

อย่างไรก็ตาม การเยียวยาในรอบ 2 คือ กลุ่มผู้ประกันตนรายใหม่ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงและได้รับผลกระทบ ซึ่งจะต้องสมัครและชำระเงินเป็นผู้ประกันตนภายในวันที่ 14 ม.ค.65 โดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้า จะต้องรับรองภายในวันที่ 28 ม.ค.65 โดยจะจ่ายเงินเยียวยาไม่เกินวันที่ 10 ก.พ.65  และสำหรับการเยียวยาในรอบที่ 3 ทั้งหมดจะสิ้นสุดในเดือน มี.ค.65
 


ช่องทางและขั้นตอนการสมัครประกันตนมาตรา 40 สมัครได้ทาง 5 ช่องทาง ดังนี้

  • ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์ www.sso.go.th เมนู ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40
  • ช่องทางที่ 2 สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506
  • ช่องทางที่ 3 หน่วยบริการ ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11, ธ.ก.ส. และบิ๊กซี
  • ช่องทางที่ 4 สมัครที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
  • ช่องทางที่ 5 ผ่านทางเครือข่ายประกันสังคม

เคาะแล้ว! ประกันสังคม ชง ครม. เยียวยานักดนตรี-สถานบันเทิง เริ่มโอน 29 ธ.ค.นี้

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ