"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือบัตรคนจน สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อัปเดตการโอนเงินเยียวยา "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน และวิธีการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือนธันวาคม 2564  โดยกรมบัญชีกลาง โอนเงินตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้ ให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านคน ต่อเนื่องในทุก ๆ เดือน

 

เช็กเงินคงเหลือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ผ่านมือถือ-ATM ได้แล้ว

สำหรับในเดือนธันวาคมนี้ กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินตามเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการโอนเงิน ดังนี้

 • วงเงินซื้อสินค้า 700 และ 800 บาทต่อเดือน โดยเป็นวงเงินเดิม 200 และ 300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท 
 • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

(ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไป)

 

เช็กเงินคงเหลือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ผ่านมือถือ-ATM ได้แล้ว

วิธีเช็คยอดเงินคงเหลือทางโทรศัพท์ โทร 02-109-2345

 • เลือกกด 3 ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
 • กดเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามด้วย #
 • กดรหัส ATM 6 หลักตามด้วย #
 • ระบบแจ้งยอดเงินคงเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

 

เช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการผ่านตู้ ATM กรุงไทย

 • เสียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ที่ตู้ ATM กรุงไทย
 • กดรหัสบัตร
 • เลือกเมนู บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • จากนั้นเลือกเมนู ขอดูยอดเงินคงเหลือ เพื่อเช็คยอดเงินในบัตรได้ทันที

 

 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 • เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
 • เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 

เช็กเงินคงเหลือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ผ่านมือถือ-ATM ได้แล้ว

 

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

 

เช็กเงินคงเหลือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ผ่านมือถือ-ATM ได้แล้ว