svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

ราชทัณฑ์ เผย ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่นาน 14 วัน

11 ธันวาคม 2564
220

กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวัน ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่นาน 14 วัน ขณะที่ผู้ติดเชื้อรักษาหายเพิ่มต่อเนื่อง พบรักษาหายแล้ว 95.2%

11 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19 ราย (พบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 6 ราย และพบในเรือนจำสีแดง 13 ราย) ขณะที่มีผู้ติดเชื้อที่รักษาหายเพิ่ม จำนวน 418 ราย เสียชีวิต 2 ราย (จากเรือนจำกลางราชบุรี) ทำให้มีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 1,818 ราย (กลุ่มสีเขียว 90.7% สีเหลือง 9% และสีแดง 0.3%) มีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 82,010 ราย หรือ 95.2% ของผู้ติดเชื้อสะสม 86,129 ราย เสียชีวิตสะสม 185 ราย คิดเป็น 0.2% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

ราชทัณฑ์ เผย ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่นาน 14 วัน

 

นายอายุตม์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด ถือว่าดีขึ้นมาก โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาพบจำนวนผู้ต้องขังติดเชื้อใหม่รายวัน ต่ำกว่า 100 คนต่อเนื่อง รวมถึงยังคงไม่พบเรือนจำระบาดใหม่กว่า 14 วัน จึงมีเรือนจำสีขาวอยู่ที่ 129 แห่ง และเรือนจำสีแดง 13 แห่งคงเดิม ซึ่งในจำนวนดังกล่าว เป็นเรือนจำที่อยู่ระหว่างควบคุมการระบาด 6 แห่ง (ระบาดใหม่ 4 แห่ง คือ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เรือนจำอำเภอนาทวี เรือนจำกลางราชบุรี และเรือนจำอำเภอฝาง และที่ระบาดซ้ำในแดนบางส่วน 2 แห่ง คือ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี และเรือนจำกลางเชียงใหม่) โดยเรือนจำอำเภอปากพนัง สามารถลดการระบาดและมีกำหนดวันพ้นจากการระบาดแล้ว ส่งผลให้มีเรือนจำที่อยู่ในแผนสิ้นสุดการระบาดของโรค (แผน EXIT) แล้ว ทั้งสิ้น 7 แห่ง ที่จะทยอยพ้นจากการระบาดในระยะต่อไป

ราชทัณฑ์ เผย ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่นาน 14 วัน

ด้านการบริหารจัดการวัคซีนแก่ผู้ต้องขัง ปัจจุบัน มีผู้ต้องขังที่ได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม หรือครบโดสแล้ว จำนวน 260,900 ราย หรือ 92.5% ของจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานทั้งหมด 282,204 ราย