svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

แสดงดนตรีเทิดพระเกียรติในหลวง ร. 9 ทั่วประเทศ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

บทเพลงพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 กระหึ่มทั่วไทย 5 ธ.ค.นี้ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จัดแสดง “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กทม. ตั้งแต่วันที่ 5-19 ธ.ค. ส่วนต่างจังหวัดบรรเลงพร้อมกันทุกภูมิภาคในช่วงเย็นวันนี้

5 ธันวามคม 2564  ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า วันที่ 5 ธันวาคม อว.จะจัดงาน “มหกรรมดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” ทั่วประเทศ โดยจะมีวงดนตรีของนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของ อว.ทั้งในรูปแบบวงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า วงดนตรีสากล วงดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านมาร่วมบรรเลงพร้อมกันทั่วประเทศ โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

แสดงดนตรีเทิดพระเกียรติในหลวง ร. 9 ทั่วประเทศ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร มอบให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดระหว่างวันที่ 5-19 ธันวาคม 2564 รวม 15 วันติดต่อกัน โดยจะมีพิธีเปิดวันนี้ เวลา 18.00 น. ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว. เป็นประธานพิธีเปิด ที่ลานพาร์คพารากอน โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วันที่ 6 ธันวาคม เป็นวงดนตรีจาก ม.สยาม
 • วันที่ 7 ธันวาคม จะเป็นวงจาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)

ในวันที่ 8-12 ธันวาคม จะไปจัดที่ไอคอนสยาม ริเวอร์พาร์ค แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงแรกเวลา 17.30-18.30 น. ช่วงที่ 2 เวลา 19.00-20.00 น.

 • วันที่ 8 ธันวาคม จะเป็นวงดนตรีจาก ม.รามคำแหง
 • วันที่ 9 ธันวาคม วงดนตรีจาก มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • วันที่ 10 ธันวาคม วงดนตรีจาก ม.เกษตรศาสตร์
 • วันที่ 11 ธันวาคม วงดนตรีจาก ม.รังสิต
 • วันที่ 12 ธันวาคม วงดนตรีจาก ม.ศิลปากร

แสดงดนตรีเทิดพระเกียรติในหลวง ร. 9 ทั่วประเทศ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จากนั้นจะไปจัดแสดงที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 13-19 ธันวาคม เวลา 17.00-19.00 น.

 • วันที่ 13 ธันวาคม จะเป็นวงดนตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วันที่ 14 ธันวาคม จาก มรภ.สวนสุนันทา
 • วันที่ 15 ธันวาคม จาก ม.สยาม
 • วันที่ 16 และ 17 ธันวาคม จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • วันที่ 18 ธันวาคม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วันที่ 19 ธันวาคม จาก มทร.ธัญบุรี

“ที่สำคัญในวันที่ 5 ธันวาคม อว.จะจัดกิจกรรมจิตอาสา Clear and Clean บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เวลา 10.00 น. โดยจะมีทุกหน่วยงานในสังกัด อว. มาร่วมทำกิจกรรมที่เกาะราชวิถี เกาะพญาไท เกาะดินแดง และเกาะพหลโยธิน เพื่อเป็นการทำความดีถวายพ่อหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าว

แสดงดนตรีเทิดพระเกียรติในหลวง ร. 9 ทั่วประเทศ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ปลัด อว.กล่าวอีกว่า กิจกรรมดนตรี อว.เทิดพระเกียรติในส่วนของต่างจังหวัด จะมีการจัดพร้อมกันทั่วประเทศใน 47 พื้นที่ อาทิ ม.เชียงใหม่ จัดดนตรี อว.เทิดพระเกียรติลมหนาว เวลา 16.30-19.00 น. บริเวณลานน้ำพุศาลาธรรม มช., ม.นเรศวร ขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ เวลา 17.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, มรภ.นครสวรรค์ แสดงดนตรีพร้อมร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ภายใน มรภ.นครสวรรค์, ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้าน ณ อาคารกาญจนาภิเษก มทส. เป็นต้น

แสดงดนตรีเทิดพระเกียรติในหลวง ร. 9 ทั่วประเทศ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ