Update มาตรการเดินทางเข้าไทย สำหรับผู้เดินทาง/พำนักจากประเทศในทวีปแอฟริกา ไม่อนุญาตให้เข้าไทยในรูปแบบ Test and Go และไม่ให้ลงทะเบียนเข้าประเทศ ตั้งแต่ 27 พ.ย. 64

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

มาตรการเดินทางเข้าไทย สำหรับผู้เดินทาง/พำนักจากประเทศในทวีปแอฟริกา ไม่อนุญาตให้เข้าไทยในรูปแบบ Test and Go และไม่ให้ลงทะเบียนเข้าประเทศ ตั้งแต่ 27 พ.ย. 64 

 

1. ประเทศที่พบสายพันธุ์ B 1.1.529 และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 8 ประเทศ ได้แก่ บอตสวานา เอสวาตินี เลโซโท มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย แอฟริกาใต้ ซิมบับเว

สำหรับผู้เดินทางถึงไทย ตั้งแต่ 15 พ.ย. 64

  • รูปแบบ Sandbox : ให้คุมไว้สังเกตเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อ
  • รูปแบบ กักตัว : ต้องกักตัวในสถานกักกันจนครบ 14 วัน และตรวจหาเชื้อ / กรณีออกจากสถานกักกันแล้ว แต่ยังไม่ครบ 14 วัน ให้คุมไว้สังเกตจนครบ 14 วัน และตรวจหาเชื้อ

 

Update มาตรการเดินทางเข้าไทย สำหรับผู้เดินทาง จากประเทศในทวีปแอฟริกา

 

สำหรับผู้เดินทางถึงไทย ตั้งแต่ 28 พ.ย. 64

  • รูปแบบ Sandbox และ กักตัว : ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง * ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 64 : ไม่อนุญาตให้เข้าไทย (ยกเว้นผู้มีสัญชาติไทย)

2. ประเทศอื่น ๆ ในทวีปแอฟริกา

ผู้ที่เดินทางถึงไทย ตั้งแต่ 15 พ.ย. – 5 ธ.ค. 64

  • รูปแบบ Sandbox : ให้คุมไว้สังเกตจนครบ 14 วัน หรือตามจำนวนวันที่เข้าพัก กรณีมีอาการให้ตรวจหาเชื้อ
  • รูปแบบ กักตัว กักตัวครบตามกำหนดแล้วยังต้องติดตามคุมไว้สังเกตจนครบ 14 วัน กรณีมีอาการให้ตรวจหาเชื้อ

ผู้ที่เดินทางถึงไทย ตั้งแต่ 6 ธ.ค. 64

  • รูปแบบ Sandbox และกักตัว : ให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง

 

Update มาตรการเดินทางเข้าไทย สำหรับผู้เดินทาง จากประเทศในทวีปแอฟริกา

Update มาตรการเดินทางเข้าไทย สำหรับผู้เดินทาง จากประเทศในทวีปแอฟริกา