ข่าวดี! สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนให้บริการจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี สำหรับประชาชน 2 กลุ่ม เช็คเงื่อนไขและลงทะเบียนเลือกวันฉีดได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     วันนี้ (30 พ.ย.) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้แจ้งเปิดลงทะเบียนให้บริการ "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา (Moderna) ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกลุ่ม 2 กลุ่ม คือผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือหญิงตั้งครรภ์อายุตั้งแต่ 18 ปีที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถลงทะเบียนผ่าน https://vaccine-trcs.kcmh.or.th   

 

ข่าวดี! สภากาชาดไทยเปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี
 

เงื่อนไข-คุณสมบัติ "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา (Moderna) ฟรี

1.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับการ "ฉีดวัคซีนโควิด-19" มาก่อนจะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) 2 เข็มมีระยะห่าง 4 สัปดาห์

เลือกวัน "ฉีดวัคซีน" เข็มที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค.2564 จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 5 ม.ค.2565

เลือกวัน "ฉีดวัคซีน" เข็มที่ 1 วันที่ 7 ธ.ค.2564 จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 4 ม.ค.2565

 2.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือหญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปที่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า , ไฟเซอร์ , โมเดอร์นา ครบ 2 เข็มแล้วโดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ก่อน 31 กรกฎาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

หรือเคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม , ซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้วโดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม
เลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่ 1 , 2 , 3 , 8 , 9 , 10 , 11 ธ.ค.2564 เมื่อลงทะเบียนแล้วและกดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอสรุปข้อมูลการลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับวัคซีน

 

ข่าวดี! สภากาชาดไทยเปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี
 

หากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ 

กรุณานำบัตรประชาชนสมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย

กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 065-205-3686, 02-252-0161-4 ในวันและเวลาทำการ 

 

ข่าวดี! สภากาชาดไทยเปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี