ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เก็บตกฉีดวัคซีนโควิด เข็มสองแบบ Walk in ตั้งแต่เวลา 14.00-17.00 น. ชนิดวัคซีน Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

CVC กลางบางซื่อ ประกาศ สำหรับประชาชนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 มาจากทุกจุดฉีดในประเทศไทย แล้วยังไม่ได้รับเข็มที่ 2 สามารถ Walk in ขอรับเข็มที่ 2 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้ทุกวัน ในช่วงเวลาตั้งแต่ 14.00-17.00 น.ประตู 1,2,3,4

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เก็บตกเข็มสอง Walk in

 

ชนิดวัคซีน

  • Pfizer
  • Moderna
  • AstraZeneca
  • Sinovac

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เก็บตกเข็มสอง Walk in

 

โดยนำหลักฐานการนัดเข็ม 2 จากจุดฉีดเดิม พร้อมข้อมูลการรับเข็ม 1 ใน "หมอพร้อม" มาตรงตามวันนัด หรือหลังนัด มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

  • รับใบคัดกรองที่ จุดที่ 1
  • ลงทะเบียน จุดที่ 2
  • ฉีดวัคซีน จุดที่ 3

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เก็บตกเข็มสอง Walk in

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เก็บตกเข็มสอง Walk in