svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“บิ๊กตู่” ดันท่องเที่ยวเชิงการแพทย์-สุขภาพ สู้ศก.ยุคโควิดกลายพันธุ์

30 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ เตรียมแผนผลักดันการท่องเที่ยว เชิงการแพทย์-สุขภาพเชิงสุขภาพ รองรับการท่องเที่ยวในยุคโควิด-19

30 พฤศจิกายน 2564 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธนกร วังบุญคงชนะ เผยว่า หนึ่งในแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คือ การส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว โดยสั่งการให้ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการปรับกลยุทธ์ของภาคการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดรับกับความปลอดภัยทางมาตรการสาธารณสุข การลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย และความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

 

“บิ๊กตู่” ดันท่องเที่ยวเชิงการแพทย์-สุขภาพ สู้ศก.ยุคโควิดกลายพันธุ์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขานรับนโยบายจากการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ได้เตรียมการส่งเสริมและการขยายภาคการท่องเที่ยวในรูปแบบ Medical Tourism (การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์) และ Wellness Tourism (การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ) เพื่อเป็นการปรับกลยุทธ์การท่องเที่ยวในปี 2565 ให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

จากที่ให้ความสำคัญกับปริมาณนักท่องเที่ยวเป็นหลัก เปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าสูง หรือมีค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวที่สูงแทน อาทิ การท่องเที่ยวในรูปแบบ Medical Tourism และ Wellness Tourism ที่มีค่าใช้จ่ายต่อหัวอยู่ที่ 80,000 - 120,000 บาท รวมถึงให้ความสำคัญกับคุณภาพของการท่องเที่ยวที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ให้กับสินค้าและบริการ

 

ในขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขพร้อมตอบรับเตรียมดำเนินการคู่ขนานตาม "ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medial Hub) พ.ศ.2560 - 2569" สนับสนุนการใช้สมุนไพรไทย เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) ให้กับนักท่องเที่ยวให้ได้รับความผ่อนคลายจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในแต่ละท้องถิ่น อาทิ บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ซึ่งยังช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่การท่องเที่ยวต่างๆ ด้วย

“บิ๊กตู่” ดันท่องเที่ยวเชิงการแพทย์-สุขภาพ สู้ศก.ยุคโควิดกลายพันธุ์


 

"นายกรัฐมนตรีรับทราบความคืบหน้าจากการสั่งการให้แนวนโยบายและขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยดำเนินการตามแนวทางที่ได้สั่งการไป รวมทั้งนายกฯ ต้องการบรรเทาผลกระทบที่พี่น้องประชาชนในภาคการท่องเที่ยวได้รับ พร้อมยืนยันรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาและวางแผนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวนี้ จะดึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทยต่อยอดให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่า นักท่องเที่ยวจะพบกับประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากการท่องเที่ยวในประเทศไทย และสามารถสร้างรายได้กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อีกมากอย่างแน่นอน"

 

 

“บิ๊กตู่” ดันท่องเที่ยวเชิงการแพทย์-สุขภาพ สู้ศก.ยุคโควิดกลายพันธุ์

logoline