โครงการดีๆ ที่น่าสนับสนุน! ทอ. จัดโครงการ “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” ขนข้าว-ผลผลิตต่างๆ ของชาวยโสธร มาขายเมืองกรุง 1-7 ธ.ค. นี้ ที่สนามธูปะเตมีย์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     วันนี้ (29 พ.ย.) พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้ พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถขนข้าว โครงการ “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” ที่กรมขนส่งทหารอากาศ ดอนเมือง

 

     โดยขบวนรถดังกล่าว ประกอบด้วย รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ 7 คัน และรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ 1 คัน ซึ่งกองทัพอากาศให้การสนับสนุนการรับ-ส่งเกษตรกร พร้อมข้าว 50 ตัน ทั้ง ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง และข้าวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ จากศาลากลางจังหวัดยโสธร ถึงปลายทางสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เพื่อนำมาจำหน่ายในโครงการ “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศ กับ เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรจังหวัดยโสธร ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร 

 

ทอ. จัดโครงการช่วยชาวนา ขนข้าวผลผลิตมาขายเมืองกรุง 1-7 ธ.ค.

     โดยกองทัพอากาศได้สนับสนุนพื้นที่ของสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เป็นสถานที่จำหน่ายข้าวและผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนอาคารที่พักนักกีฬา 5 ชั้น เป็นสถานที่พักให้แก่เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าจากต้นทางมายังพื้นที่จำหน่าย 

 

ทอ. จัดโครงการช่วยชาวนา ขนข้าวผลผลิตมาขายเมืองกรุง 1-7 ธ.ค.
 

     ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมอุดหนุนข้าวและสินค้าเกษตรจากโครงการ “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องเกษตรกร วันที่ 1-7 ธันวาคม นี้ เวลา 10.00 - 20.00 น. ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) 

 

ทอ. จัดโครงการช่วยชาวนา ขนข้าวผลผลิตมาขายเมืองกรุง 1-7 ธ.ค.