กระทรวงการต่างประเทศ แจง 3 ข้อ สหรัฐฯไม่เชิญไทย เข้าร่วมประชุม Summit for Democracy ยัน ขึ้นอยู่กับผู้จัด ชี้ ไทยยึดมั่นประชาธิปไตย ระบุ ที่ผ่านมา ประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยที่มีความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง

26 พฤศจิกายน 2564 นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงกรณีสหรัฐฯ เผยแพร่รายชื่อประเทศและเขตเศรษฐกิจที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม Summit for Democracy ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ธ.ค. 2564 โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นประธานการประชุมแบบทางไกล และได้เชิญ 110 ประเทศ และไต้หวัน เข้าร่วม รวมทั้งประเทศในอาเซียน คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ไม่ได้เชิญไทย ว่า

บัวแก้ว แจง 3 ข้อกรณี สหรัฐฯไม่เชิญไทยเข้าร่วมประชุม

1.ไทยรับทราบเกี่ยวกับการประชุม Summit for Democracy ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตั้งแต่การรณรงค์หาเสียง และไทยไม่ได้มีข้อห่วงกังวลว่าจะได้รับเชิญหรือไม่ โดยขึ้นกับดุลพินิจของสหรัฐฯ ในฐานะผู้จัด ที่อาจจะมีเหตุผลหรือปัจจัยในการพิจารณาของตนเอง

 

2.ไทยยังคงยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกับประเทศประชาธิปไตยอื่นๆ ทั้งที่ได้รับเชิญและมิได้รับเชิญ

 

และ3.ที่ผ่านมา ไทยได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยที่มีความเป็นสากลและได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น Bali Democracy Forum ซึ่งไทยได้เข้าร่วมเป็นประจำทุกปีและมีบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์มา

บัวแก้ว แจง 3 ข้อกรณี สหรัฐฯไม่เชิญไทยเข้าร่วมประชุม