สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ พบมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำล่วงหน้า

26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ ประจำวันที่ 26 พ.ย. 64 ว่า มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.สุราษฎร์ธานี (179 มม.) จ.นครศรีธรรมราช (173 มม.) จ.ชุมพร (135 มม.)

สำนักงานทรัพยากรน้ำฯ สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำทั่วประเทศ จับตาน้ำท่วมใต้

ปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทั้งประเทศทุกขนาด 39,180 ล้าน ลบ.ม. (68%) ขนาดใหญ่ 31,609 ล้าน ลบ.ม. (66%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง (เขื่อนแม่กวงฯ แม่งัด ภูมิพล แม่จาง และ สิริกิติ์)

 

คุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ณ จุดเฝ้าระวัง ในแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง ค่าความเค็ม และออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำฯ สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำทั่วประเทศ จับตาน้ำท่วมใต้

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) โดย ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ ติดตามการบริหารจัดการน้ำ และสถานการณ์น้ำในช่วง 1-2 วันนี้ พร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวังน้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ คาดว่าจะมีฝนตกหนัก พบว่า บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่หลายจังหวัด ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และพัทลุง ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์ จ.พัทลุง คลี่คลายลงแล้ว โดยหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

กรมชลประทาน ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเพชรลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีในอัตรา 150-180 ลบ.ม./วินาที พร้อมกับใช้ระบบชลประทานในการระบายน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ทั้ง 4 สาย โดยรับน้ำเข้าคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ D.9 รวมในอัตรา 100-150 ลบ.ม./วินาที ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักน้ำในพื้นที่ จ.เพชรบุรี เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และผลักดันน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบของประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเพชรบุรีให้ได้มากที่สุด พร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และอื่นๆ ประจำไว้ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ เร่งดำเนินการจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัด

 

ทั้งนี้ กอนช. เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำล่วงหน้า ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง เร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

สำนักงานทรัพยากรน้ำฯ สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำทั่วประเทศ จับตาน้ำท่วมใต้