สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และม.40 โอนเข้าบัญชีที่ผูกกับพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเท่านั้น ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ จนถึงสิ้นปีนี้

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการได้รับเงินเยียวยา ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมานั้น

 

สปส.เดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน จนถึงสิ้นปีนี้

 

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม ระบุว่า ทางสำนักงานประกันสังคมได้ตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบสิทธิ์ครบแล้ว และมีการประกาศผลผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ให้ผู้ประกันตนได้เช็กสิทธิ์ไปแล้ว แต่เนื่องจากมีผู้ส่งเอกสารเข้ามาจำนวนมาก สำนักงานประกันสังคมจึงทยอยลงข้อมูลในระบบ ดังนั้นหากผู้ประกันตนรายใดยังไม่พบข้อมูลให้เช็กอีกครั้ง 

การโอนเงินเยียวยาจะโอนเข้าบัญชีที่ผูกกับพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเท่านั้น ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ โดยทยอยโอนให้ผู้ประกันตนที่มีสถานะสีเขียวทุกสัปดาห์ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

 

สปส.เดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน จนถึงสิ้นปีนี้

 

ลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 2,500 บาทต่อคน ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 จะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทต่อคน 

สปส.เดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน จนถึงสิ้นปีนี้

 

สำหรับภาพรวมการโอนเงินเยียวยาไปแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็น แต่ยังมีกลุ่มที่โอนไม่สำเร็จอยู่ประมาณ 1-3% ยังติดปัญหาเดิมคือ ไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน บัญชีปิด บัญชีมีเงื่อนไข ไม่มีบัญชี เบื้องต้นขอให้ตรวจสอบบัญชี หลังจากนั้นให้ติดต่อสอบถามสำนักงานประกันสังคมเป็นรายกรณี เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สามารถรับเงินเยียวยาได้ทันภายใน 31 ธ.ค.64 นี้